Atestat profesional pentru transport (Ordin 597/2003)Ordin nr. 597 din 21.04.2003 privind aprobarea Normelor pentru stabilirea conditiilor de obtinere a atestatului profesional de catre conducatorii auto care efectueaza transport rutier de marfuri cu vehicule a caror masa maxima autorizata este mai mare de 7,5 tone, transport rutier public de persoane si transport rutier cu vehicule avand mase si/sau dimensiuni de gabarit depasite

Avand in vedere prevederile Acordului european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, si ale Directivei nr. 76/914 a Consiliului C.E.E. privind nivelul minim de pregatire a conducatorilor de vehicule pentru transportul rutier,
in conformitate cu prevederile art. 71 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice,
in temeiul prevederilor art. 4 alin. (2) lit. b) si e) din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 12 lit. g) si h) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei,
ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei emite urmatorul ordin:
Art. 1
Se aproba Normele pentru stabilirea conditiilor de obtinere a atestatului profesional de catre conducatorii auto care efectueaza transport rutier de marfuri cu vehicule a caror masa maxima autorizata este mai mare de 7,5 tone, transport rutier public de persoane si transport rutier cu vehicule avand mase si/sau dimensiuni de gabarit depasite, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2
Directia generala de reglementari si calitatea serviciilor in transporturile rutiere din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3
Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului transporturilor nr. 150/1999, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 341 din 19 iulie 1999.
Art. 4
Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
---
p. Ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei,Marius Sorin Ovidiu Bota,secretar de stat
ANEXA:
NORME pentru stabilirea conditiilor de obtinere a atestatului profesional de catre conducatorii auto care efectueaza transport rutier de marfuri cu vehicule a caror masa maxima autorizata este mai mare de 7,5 tone, transport rutier public de persoane si transport rutier cu vehicule avand mase si/sau dimensiuni de gabarit depasite

Norma din 21.04.2003 pentru stabilirea conditiilor de obtinere a atestatului profesional de catre conducatorii auto care efectueaza transport rutier de marfuri cu vehicule a caror masa maxima autorizata este mai mare de 7,5 tone, transport rutier public de persoane si transport rutier cu vehicule avand mase si/sau dimensiuni de gabarit depasite
Art. 1
Conducatorii auto care efectueaza transport rutier de marfuri cu vehicule a caror masa maxima autorizata este mai mare de 7,5 tone, transport rutier public de persoane si transport rutier cu vehicule avand mase si/sau dimensiuni de gabarit depasite trebuie sa fie titulari ai unui atestat profesional, acesta reprezentand dovada pregatirii profesionale pentru calitatea de conducator auto de vehicule destinate transporturilor rutiere mentionate.
Art. 2
Conducatorii auto prevazuti la art. 1 au obligatia sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu prevederile reglementarilor nationale si internationale in vigoare, cu respectarea conditiilor de siguranta rutiera si de protectie a mediului.
Art. 3
(1) Atestatul profesional este valabil pentru tipul de transport rutier efectuat de catre conducatorul auto si se elibereaza de catre Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, prin Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R.
(2) Modelul si continutul fiecarui tip de atestat profesional aferent conducatorilor auto prevazuti la art. 1 sunt prezentate in anexa nr. 1.
Art. 4
(1) Atestatul profesional se obtine in urma absolvirii cursurilor de pregatire si promovarii unui examen, perioada de valabilitate a acestuia fiind de 5 ani.
(2) Cursurile de pregatire in vederea obtinerii atestatului profesional se vor organiza in cadrul centrelor de pregatire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, autorizate de catre Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
(3) Programele de pregatire a conducatorilor auto vor fi avizate de catre Directia generala de reglementari si calitatea serviciilor in transporturile rutiere din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei. Programele de pregatire a conducatorilor auto vor fi intocmite astfel incat sa se asigure cunostintele necesare referitoare la efectuarea transporturilor rutiere atat in trafic national, cat si international, tematica acestora fiind prezentata in anexa nr. 2.
(4) Pentru inscrierea la cursurile de pregatire, conducatorii auto trebuie sa fie posesori ai permisului de conducere avand categoria corespunzatoare tipului de transport rutier pentru care se solicita acordarea atestatului profesional si sa detina avizul de aptitudine medicala si psihologica valabil, eliberat de comisiile teritoriale de siguranta circulatiei care functioneaza in reteaua teritoriala proprie a Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
(5) Durata minima pentru cursurile de pregatire ce vor fi urmate de catre conducatorii auto prevazuti la art. 1 va fi de 30 de ore.
(6) Cursurile de pregatire se vor desfasura astfel incat fiecare serie sa fie compusa din maximum 20 de conducatori auto.
Art. 5
(1) Examenul pentru obtinerea atestatului profesional se va desfasura dupa absolvirea cursurilor de pregatire prevazute la art. 4 si va fi sustinut in fata unei comisii de examinare formata din 3 membri. Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. va desemna reprezentanti ca fiind membri ai comisiei de examinare. Directia generala de reglementari si calitatea serviciilor in transporturile rutiere va putea desemna un reprezentant ca membru in cadrul comisiei de examinare.
(2) Examenul pentru obtinerea atestatului profesional va consta intr-o proba scrisa - test tip grila alcatuit din 20 de intrebari (fiecare intrebare avand 4 raspunsuri dintre care unul singur este corect).
(3) Pentru promovarea examenului este necesar sa se raspunda corect la cel putin 70% din intrebarile prevazute in testul tip grila de la proba scrisa.
(4) Rezultatul examinarii se va comunica candidatilor in aceeasi zi, iar eventualele contestatii cu privire la rezultatul examinarii se vor depune in termen de 3 zile la Directia generala de reglementari si calitatea serviciilor in transporturile rutiere.
(5) Conducatorii auto care au fost respinsi in urma examenului pot sustine o singura data o reexaminare la cel putin 15 zile de la data examenului anterior, la data si ora comunicate de catre comisia de examinare.
(6) Conducatorii auto respinsi la reexaminare au posibilitatea sa obtina atestatul profesional numai dupa sustinerea unui nou examen, cu plata tarifului aferent.
Art. 6
(1) Documentele referitoare la absolventii cursurilor de pregatire se pastreaza la sediul centrelor de pregatire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizate, unde s-au desfasurat cursurile, pe o perioada de minimum 10 ani.
(2) Documentele referitoare la rezultatele examenelor sustinute de conducatorii auto care au absolvit cursurile se pastreaza la Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. pe o perioada de minimum 10 ani.
Art. 7
Dupa expirarea valabilitatii atestatului profesional, conducatorii auto vor putea obtine un nou certificat numai dupa absolvirea cursurilor de pregatire prevazute la art. 4 si promovarea examenului prevazut la art. 5.
Art. 8
(1) Pentru transportul rutier in trafic international, pana la data de 1 septembrie 2003, conducatorii auto care efectueaza transport rutier de marfuri cu vehicule a caror masa maxima autorizata este mai mare de 7,5 tone, transport rutier public de persoane si transport rutier cu vehicule avand mase si/sau dimensiuni de gabarit depasite au obligatia sa detina atestatul profesional in conformitate cu prevederile prezentelor norme.
(2) Pentru transportul rutier in trafic national, pana la data de 31 martie 2004, conducatorii auto care efectueaza transport rutier de marfuri cu vehicule a caror masa maxima auto-rizata este mai mare de 7,5 tone, transport rutier public de persoane si transport rutier cu vehicule avand mase si/sau dimensiuni de gabarit depasite au obligatia sa detina atestatul profesional in conformitate cu prevederile prezentelor norme.
Art. 9
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentele norme.
ANEXA nr. 1:
1. MODELUL atestatului profesional pentru conducatorii auto care efectueaza transport rutier de marfuri cu vehicule a caror masa maxima autorizata este mai mare de 7,5 tone
ROMANIA Se certifica prin prezentul atestat ca titularul a facut dovada pregatirii sale profesionale, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicata, cu . modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice si ale Directivei nr. 76/914 a Consiliului CEE privind nivelul minim de pregatire a conducatorilor de vehicule pentru transportul rutier.
MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI - Autoritatea Rutiera Romana -
ATESTAT PROFESIONAL
pentru conducatorii auto care efectueaza transport rutier de marfuri cu vehicule a caror masa maxima autorizata este mai mare de 7,5 tone
Eliberat de Autoritatea Rutiera Romana
Numele ..........................
Prenumele ............................
Data si locul nasterii ...................
Semnatura ...................... la data de ...............................................
valabil pana la data de ................................
Director general ............................
Seria APCA nr. ..............................
2. MODELUL atestatului profesional pentru conducatorii auto care efectueaza transport rutier cu vehicule avand mase si/sau dimensiuni de gabarit depasite
ROMANIA Se certifica prin prezentul atestat ca titularul a facut dovada pregatirii sale profesionale, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice si ale Directivei nr. 76/914 a Consiliului CEE privind nivelul minim de pregatire a conducatorilor de vehicule pentru transportul rutier.
MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI - Autoritatea Rutiera Romana -
ATESTAT PROFESIONAL
pentru conducatorii auto care efectueaza transport rutier cu vehicule avand mase si/sau dimensiuni de gabarit depasite
Eliberat de Autoritatea Rutiera Romana
Numele ........................
Prenumele .......................
Data si locul nasterii ...................
Semnatura ....................... la data de ............................................
valabil pana la data de ..............................
Director general ............................
Seria APCA nr. .............................
3. MODELUL atestatului profesional pentru conducatorii auto care efectueaza transport rutier public de persoane
ROMANIA Se certifica prin prezentul atestat ca titularul a facut dovada pregatirii sale profesionale, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice si ale Directivei nr. 76/914 a Consiliului CEE privind nivelul minim de pregatire a conducatorilor de vehicule pentru transportul rutier.
MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI - Autoritatea Rutiera Romana -
ATESTAT PROFESIONAL
pentru conducatorii auto care efectueaza transport rutier public de persoane
Eliberat de Autoritatea Rutiera Romana
Numele ........................
Prenumele .......................
Data si locul nasterii ...................
Semnatura .................... la data de ........................................
valabil pana la data de .........................
Director general ........................
Seria APCA nr. ...........................
ANEXA nr. 2: TEMATICA privind cerintele avute in vedere in cadrul programelor de pregatire profesionala a conducatorilor auto
I. Conducerea in conditii de siguranta rutiera
1. Caracteristici tehnice:
- constructia si functionarea motorului;
- curbe de cuplu, putere, consum specific ale unui motor;
- utilizarea optima a treptelor de viteza in functie de fortele care actioneaza asupra vehiculului in miscare, incarcarea vehiculului si a profilului drumului.
2. Sisteme de franare:
- functionarea circuitului de franare pneumatic, ABS, franare cu motorul, limitator de viteza;
- caracteristici ale circuitului de franare oleopneumatic;
- limitele utilizarii franei de serviciu si a celei de motor, utilizarea lor combinata;
- verificarile si controalele aflate in sarcina conducatorului auto.
3. Comportamentul in timpul conducerii:
- anticiparea intentiei partenerilor de trafic;
- utilizarea inertiei in conducere;
- conducerea pe drumuri accidentate;
- conducerea pe timp de noapte si in conditii de vizibilitate redusa.
4. Manevre specifice:
- identificarea obstacolelor;
- pregatirea manevrei;
- vizibilitate, unghiuri moarte;
- verificarea securitatii manevrei;
- realizarea manevrei.
II. Prevenirea accidentelor de munca in circulatia rutiera
1. Informatii generale:
- definirea accidentului de munca;
- prezentare de statistici privind implicarea autovehiculelor pentru transport de marfuri in accidente rutiere;
- consecinte umane, materiale si financiare;
- influenta alimentatiei asupra starii conducatorului auto;
- efectele consumului de alcool, medicamente, tutun sau alte substante care pot influenta comportamentul uman;
- simptomele, cauzele si efectele oboselii si stresului;
- rolul fundamental al ciclului lucru-odihna.
2. Prevenirea accidentelor de munca in circulatie:
- atitudinea si atentia conducatorului auto;
- intretinerea vehiculului;
- organizarea muncii;
- infrastructura si starea vremii;
- manevre, oprire, stationare.
3. Prevenirea accidentelor de munca in stationare:
- asigurarea imobilizarii vehiculului;
- asigurarea accesului pentru incarcare/descarcare;
- aranjarea si asigurarea incarcaturii;
- utilizarea dispozitivelor de remorcare.
4. Principii de ergonomie:
- pozitii si miscari periculoase (cu grad ridicat de risc);
- pozitii normale in spatiul de conducere, coordonarea miscarilor;
- masuri de protectie individuala.
III. Reglementari privind transportul rutier de marfuri, circulatia pe drumurile publice, timpul de lucru, cunoasterea si utilizarea dispozitivelor de control (tahografe)
1. Reglementari privind transportul rutier de marfuri si activitati conexe:
- accesul la profesie;
- documente necesare efectuarii operatiunilor de transport;
- documente de insotire a marfurilor;
- utilizarea autorizatiilor de transport international;
- generalitati privind carnete TIR, formulare CMR;
- obligatii la trecerea frontierelor.
2. Reguli de circulatie rutiera:
- semnalizari specifice transportului de marfuri, inclusiv transportului agabaritic;
- restrictii si interdictii de circulatie, in special pentru transportul agabaritic;
- stationarea si oprirea;
- limitari de viteza specifice;
- controale si sanctiuni.
3. Reglementari sociale in transportul marfurilor:
- cunoasterea reglementarilor privind timpii de conducere si perioadele de repaus;
- manevrarea selectorului dispozitivului de control (tahograf);
- utilizarea tahografului si a foilor de inregistrare;
- sanctiuni in cazul neutilizarii sau utilizarii defectuoase a tahografului sau al falsificarii inregistrarilor.
IV. Respectarea regulilor de incarcare si asigurare a marfurilor transportate
1. Incarcarea marfurilor:
- calculul incarcaturii utile a unui vehicul sau ansamblu de vehicule;
- calculul volumului util;
- plan de incarcare, incompatibilitati;
- repartizarea incarcaturii, consecintele supraincarcarii pe o axa;
- stabilitatea vehiculului si centrul de greutate;
- tipuri de ambalaje.
2. Asigurarea incarcaturii:
- principalele categorii de marfuri care necesita ancorare;
- modalitati de fixare si ancorare;
- verificarea ancorarii marfurilor.
V. Cunostintele minime necesare de pregatire profesionala a conducatorilor auto care efectueaza transporturi rutiere de marfuri
1. Cunostinte despre constructia si partile componente ale vehiculelor:
- motoare cu combustie interna;
- sisteme de ungere si racire;
- sisteme de injectie;
- instalatie electrica;
- instalatie de aprindere si carburatie;
- sistem de transmisie;
- cunostinte generale despre sistemul de ungere si de racire;
- cunostinte si masuri de protectie in timpul montarii si demontarii rotilor;
- cunostinte despre constructia, montarea, folosirea si intretinerea pneurilor;
- cunostinte privind sistemele de franare si dispozitivele de remorcare;
- cunostinte privind intretinerea si repararea vehiculelor;
2. Cunostinte generale in domeniul transporturilor rutiere:
- cunostinte generale privind geografia Romaniei si a Europei si de utilizare a hartilor rutiere;
- cunostinte privind folosirea economica a autovehiculelor;
- cunostinte despre masurile ce trebuie luate dupa un accident sau incident in ceea ce priveste asigurarea auto-mobilului;
- cunostinte privind legislatia nationala si internationala aplicabila tipului de transport de marfuri;
- cunostinte despre conditiile impuse pentru vehicul in trafic national si international de marfa;
- cunostinte privind raspunderea conducatorului auto care transporta marfuri;
- cunoasterea documentelor referitoare la vehicule si marfurile transportate in trafic national si international.
3. Experienta practica in conducerea si manevrarea autovehiculelor de transport marfa si de folosire a dispozitivelor de remorcare.
VI. Cunostinte minime necesare de pregatire profesionala a conducatorilor auto care efectueaza transporturi rutiere de persoane
1. Cunostinte despre constructia si partile componente ale vehiculelor:
- motoare cu combustie interna;
- sisteme de ungere si racire;
- sisteme de injectie;
- instalatie electrica;
- instalatie de aprindere si carburatie;
- sistem de transmisie;
- cunostinte generale despre sistemul de ungere si de racire;
- cunostinte si masuri de protectie in timpul montarii si demontarii rotilor;
- cunostinte despre constructia, montarea, folosirea si intretinerea pneurilor;
- cunostinte privind sistemele de franare si dispozitivele de remorcare;
- cunostinte privind intretinerea si repararea vehiculelor.
2. Cunostinte generale in domeniul transporturilor rutiere:
- cunostinte generale privind geografia Romaniei si a Europei si de utilizare a hartilor rutiere;
- cunostinte privind folosirea economica a autovehiculelor;
- cunostinte despre masurile ce trebuie luate dupa un accident sau un incident in ceea ce priveste asigurarea automobilului;
- cunostinte privind legislatia nationala si internationala aplicabila tipului de transport de persoane;
- cunostinte despre conditiile impuse pentru vehicule in trafic national si international de persoane;
- cunostinte privind raspunderea conducatorului auto care transporta persoane;
- cunoasterea documentelor referitoare la vehicule si pasageri, cerute in cazul transportului de calatori national si international.
3. Experienta practica in conducerea si manevrarea autovehiculelor de transport de persoane si de folosire a dispozitivelor de remorcare.

Inscrie-te la newsletter

Pentru noutati si cele mai noi rute, inscrie-te la newsletter

031.620.81.81