Obligatii firme transport (Ordin 316/1994)Ordinul nr. 316 al Ministerului Transporturilor din 5.09.1994 privind unele masuri necesare pentru efectuarea in deplina siguranta a transporturilor auto

ART. 1
Agentii economici detinatori de parc auto din Romania vor lua masurile necesare pentru cunoasterea, aplicarea si respectarea normelor legale, a ordinelor si instructiunilor care reglementeaza circulatia autovehiculelor, de catre salariatii cu atributii care concura la siguranta circulatiei, astfel incat transporturile auto sa se efectueze in deplina siguranta prin eliminarea cauzelor generatoare de evenimente rutiere.
In acest scop se vor lua masuri privind:
a) selectionarea, pe baza competentei profesionale, a personalului care se incadreaza in functii ce concura la siguranta circulatiei (anexa nr. 1);
b) instruirea si informarea salariatilor cu atributii care concura la siguranta circulatiei, cu privire la masurile de prevenire si, respectiv, la consecintele accidentelor de circulatie (anexa nr. 2);
c) organizarea activitatii de efectuare in termen a inspectiilor tehnice periodice la autovehicule si remorci, conform Hotararii Guvernului nr. 594/1991;
d) verificarea, inainte de plecarea in cursa, a capacitatii de munca, precum si a respectarii regimului de lucru pentru soferii care conduc autovehiculele ce executa transporturi pe baza de licente conform Hotararii Guvernului nr. 223/1992, republicata, si Ordinul ministrului transporturilor nr. 582/1992;
e) tratarea cu exigenta a tuturor accidentelor de circulatie, a oricaror nereguli care puteau favoriza producerea acestora, luandu-se masurile necesare inlaturarii cauzelor care le-au provocat;
f) existenta, la bordul fiecarui autovehicul, a documentelor de transport stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 223/1992, republicata, si prin Ordinul ministrului transportului nr. 585/1992;
g) respectarea prescriptiilor cu privire la transport, manipulare, semnalizare, precum si a conditiilor specifice de efectuare a transporturilor agabaritice si cu tonaje deosebite;
h) efectuarea de analize semestriale cu privire la siguranta circulatiei, dinamica accidentelor de circulatie pe cauze si adoptarea de masuri care sa conduca la ameliorarea situatiei.
ART. 2
Clasificarea, cercetarea si tratarea accidentelor de circulatie se fac potrivit normelor cuprinse in anexa nr. 3.
ART. 3
Comunicarea accidentelor de circulatie se face potrivit anexei nr. 4.
ART. 4
Inspectoratul rutier va controla modul in care se aplica masurile de prevenire a evenimentelor rutiere, precum si modul de cercetare si de tratare a acestora de catre toti agentii economici detinatori de parc auto.
Ministrul transporturilor,
Aurel Novac
ANEXA 1
FUNCTII
care concura la siguranta circulatiei in transporturile auto
Functiile care concura la siguranta circulatiei sunt urmatoarele:
- sofer;
- maistru auto;
- revizor tehnic;
- maistru instructor;
- director executiv;
- sef autocoloana;
- impiegat auto;
- sef garaj;
- persoana incadrata in functie care raspunde de problemele de siguranta a circulatiei;
- personal autorizat pentru inspectii tehnice;
- director general;
- director;
- inspector cu siguranta circulatiei;
- receptioner cu reparatii curente.
ANEXA 2
INSTRUIREA PERSONALULUI
1. In vederea prevenirii evenimentelor rutiere, agentii economici detinatori de parc auto au obligatia de a asigura pregatirea profesionala a personalului cu activitati pe linia sigurantei circulatiei, prin instruiri saptamanale care cuprind forme de educare si de instruire audiovizuale.
2. Educarea si instruirea audiovizuala se realizeaza prin:
a) amenajarea, in locul vizibile, la sediile unitatilor de baza si ale formatiilor fixe de transport auto din afara unitatii, a unor panouri cu fotografii ale accidentelor de circulatie, fotomontaje si articole cu teme legate de siguranta circulatiei si disciplina muncii;
b) instalarea, la sediile unitatilor de baza si ale formatiilor fixe din afara unitatii, a unor panouri continand indicatoare de circulatie si marcaje, precum si afise sugestive privind respectarea regulilor de circulatie si a proceselor tehnologice de intretinere si reparatii, editarea de pliante de alte lucrari avand ca tema siguranta circulatiei;
c) utilizarea statiilor de radioamplificare pentru difuzarea zilnica, in special dimineata, la plecarea autovehiculelor in cursa, a unor programe de instruire in legatura cu siguranta circulatiei pe drumurile publice, conducerea autovehiculelor in functie de starea drumurilor si de conditiile meteorologice;
d) utilizarea statiilor de radioamplificare din autogari pentru difuzarea unor programe de instruire si indrumare a publicului calator in legatura cu normele de folosire a mijloacelor de transport si de circulatie a pietonilor pe drumurile publice;
e) lunar, personalul din cadrul compartimentului de prevenire a evenimentelor rutiere va coordona sedinta de instruire a soferilor, cu expuneri cu tematica specifica de transporturi auto.
ANEXA 3
CLASIFICAREA, CERCETAREA SI TRATAREA ACCIDENTELOR DE CIRCULATIE
Prin accident de circulatie, in sensul prezentului ordin, se intelege orice eveniment daunator autovehiculelor si activitatii de transport, ce a avut loc in timpul circulatiei pe drumurile publice, pe santiere, pe drumurile forestiere sau in orice alt loc de munca unde pot circula autovehicule, datorate nerespectarii regulilor de circulatie sau unei stari tehnice necorespunzatoare a autovehiculelor, avand drept consecinte victime omenesti sau pagube materiale.
A. Clasificarea accidentelor de circulatie
1. Accidentele de circulatie se clasifica astfel:
a) accidente usoare - cele care au drept consecinta ranirea uneia sau mai multor persoane, determinand o incapacitate de munca individuala pana la 30 de zile inclusiv sau pagube materiale pana la 60% din valoarea autovehiculului;
b) accidente grave - cele care au una sau mai multe dintre urmatoarele consecinte:
- persoane accidentate mortal;
- persoane ramase definitiv cu infirmitati;
- ranirea uneia sau mai multor persoane, determinand o incapacitate de munca individuala de peste 30 de zile;
- pagube materiale de peste 60% din valoarea autovehiculului.
2. La stabilirea pagubelor materiale, in vederea incadrarii accidentului de circulatie, se vor lua in calcul:
a) contravaloarea autovehiculelor distruse in accident sau a reparatiei celor avariate;
b) contravaloarea celorlalte bunuri, marfuri transportate, distruse sau degradate.
B. Cercetarea si tratarea accidentelor de circulatie
1. Toti agentii economici care au in obiectul lor de activitate si transporturile de marfuri si persoane, in toate cazurile de accidente de circulatie in care au fost angajate autovehicule din administrare, vor intreprinde o investigatie pe linie administrativa, indiferent de gravitatea accidentului.
2. Organele care efectueaza cercetarile administrative vor fi stabilite de catre consiliul de administratie al fiecarui agent economic, detinator de autovehicule.
3. In cazul accidentelor de circulatie comise in trafic international, se va proceda astfel:
a) accidentele produse pe rutele interne vor fi tratate similar cu cele din traficul interurban;
b) accidentele pe rutele externe vor fi tratate tinand seama si de elementele primite de la ambasada sau de la agentia economica a Romaniei, de la firma straina cu care agentul economic are incheiat contract de asistenta juridica sau de la organele penale ori instantele de judecata din tara respectiva.
4. Elementele care fac obiectul cercetarii sunt urmatoarele:
a) verificarea soferului implicat in accident, sub toate aspectele, si anume:
- varsta si vechimea efectiva in conducerea autovehiculului;
- permisul de conducere, inclusiv antecedentele sale extrase de la organele de politie;
- data incadrarii in unitate;
- examenul medical anual si periodic;
- antecedentele penale si disciplinare;
- capacitatea de munca la volan (proba cu fiola alcool-scop, recoltarea singelui pentru analiza de laborator);
- participarea la sedintele de instruire;
b) date in legatura cu sarcina de transport in cursa in care a fost implicat in accident, dupa cum urmeaza:
- eliberarea si inmanarea foii de parcurs (data, ora, beneficiarul, ruta);
- locul de parcare stabilit, daca acesta corespunde cu planul intocmit si daca este mentionat in foaia de parcurs;
- respectarea mersului programat;
- existenta concordantei dintre desfasurarea foii de parcurs, inregistrarile aparatului tahograf si verificarea vitezei de deplasare;
c) date in legatura cu starea tehnica a autovehiculului:
- verificarea modului in care s-au efectuat procesele tehnologice de inspectie tehnica in raport cu reglementarile in vigoare;
- verificarea notelor de comanda privind reparatiile curente executate la autovehicule;
- verificarea pe teren a modului in care s-a efectuat controlul starii tehnice a autovehiculelor;
- dotarea autovehiculului cu scule, pene de calare, lampa portabila, roata de rezerva, triunghi reflectorizant, trusa sanitara etc.;
d) cauzele producerii accidentului:
- analiza imprejurarilor in care s-a produs accidentul;
- abaterile comise de sofer de la normele de circulatie pe drumurile publice;
e) stabilirea persoanelor care se fac vinovate de producerea accidentului, cu precizarea abaterilor savarsite, precum si a masurilor ce urmeaza a fi luate fata de aceste persoane;
f) stabilirea masurilor cu caracter organizatoric, tehnic si de instruire a soferilor, necesare a se lua in scopul prevenirii unor cazuri similare de accidente.
5. Continutul dosarului de cercetare si tratare a accidentului de circulatie:
a) referat incheiat de comisia de cercetare;
b) declaratia sau nota explicativa a soferului, a salariatilor care se fac vinovati de producerea accidentului, precum si a martorilor;
c) schita de la locul accidentului si fotografii;
d) proces-verbal de constatare la locul accidentului;
e) dovada eliberata de politie pentru stabilirea pagubelor necesare pentru repararea autovehiculului accidentat;
f) nota de constatare a starii tehnice a autovehiculului;
g) evaluarea antecalculata a pagubelor;
h) comunicarea facuta organelor de politie sau procurorului asupra concluziilor privind cauzele accidentului.
ANEXA 4
COMUNICAREA ACCIDENTELOR DE CIRCULATIE
1. Agentii economici care efectueaza transporturi de marfa si persoane cu mijloace auto sunt obligati sa inregistreze toate accidentele de circulatie si sa transmita serviciului rutier judetean sau al municipiului Bucuresti numai accidentele grave, imediat dupa aflarea producerii acestora.
2. Serviciile rutiere judetene si al municipiului Bucuresti vor comunica accidentele grave de circulatie la Inspectoratul rutier, zilnic intre orele 7,00 - 21,00, cu exceptia zilelor de sarbatoare cand comunicarea se poate face intre orele 7,00 - 13,00, la numerele de telefon 618.06.67 si 617.07.98.
3. Nota informativa privind accidentele grave de circulatie va cuprinde:
- denumirea agentului economic;
- data, ora si locul de producere a accidentului;
- numele soferului;
- tipul autovehiculului si numarul de inmatriculare;
- daca se afla in cursa legala;
- descrierea imprejurarilor in care s-a produs accidentul;
- aprecieri privind cauzele producerii accidentului;
- evaluarea preliminara privind consecintele accidentului;
- organele de constatare si cercetare care au intervenit la fata locului;
- stabilirea vinovatilor;
- masurile luate la fata locului pentru inlaturarea unor consecinte si cele luate impotriva celor vinovati;
- denumirea altor organe din afara Ministerului Transporturilor care au fost instiintate despre producerea accidentelor de circulatie.

Inscrie-te la newsletter

Pentru noutati si cele mai noi rute, inscrie-te la newsletter

031.620.81.81