Restrictii de weekend (Hotararea 1777/2004 )Hotarare nr. 1777 din 21.10.2004 privind introducerea restrictiei de circulatie pe unele sectoare de drumuri nationale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, in zilele de sambata, duminica si de sarbatoare legala

Intemeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 4 alin. (2) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2000, cu modificarile ulterioare, si al art. 44 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. 1. - (1) Se introduce restrictia de circulatie pe unele sectoare de drumuri nationale europene (E) pentru vehiculele rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, in zilele de sambata si duminica, in perioadele din an si in intervalele orare prevazute in anexa nr. 1*).
(2) Restrictia prevazuta la alin. (1) se aplica si in zilele de sarbatoare legala in tot cursul anului intre orele 6,00-22,00.
(3) Pentru sectorul de drum national prevazut la pozitia1 din anexa nr. 1, restrictia prevazuta la alin. (1) se aplica pentru vehiculele rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane.
Art. 2. - In intelesul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:
- vehicul - orice autovehicul rutier, avand cel putin doua axe sau un ansamblu format dintr-un autovehicul si semiremorca ori remorca tractata de acesta;
- zile de sarbatoare legala - zilele in care nu se lucreaza, asa cum sunt prevazute la alin. (1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile ulterioare. Acestea sunt:
a) 1 si 2 ianuarie;
b) prima si a doua zi de Pasti;
c) 1 mai;
d) 1 decembrie;
e) prima si a doua zi de Craciun;
- vehicul destinat exclusiv transportului de persoane - autoturism, microbuz, autobuz, autocar.
Art. 3. - (1) Se interzice circulatia vehiculelor rutiere prevazute la art. 1, in perioadele din an si in intervalele orare prevazute in anexa nr. 1.
(2) Circulatia vehiculelor neinmatriculate, chiar daca sunt inregistrate la autoritatile locale, este interzisa in zilele de sambata, duminica si de sarbatoare legala, in perioadele din an si in intervalele orare prevazute in anexa nr. 1.
Art. 4. - (1) Se excepteaza de la prevederile art. 1 vehiculele detinute de unitatile Ministerului Apararii Nationale, de unitatile Ministerului Administratiei si Internelor, de serviciile de ambulanta, de serviciile publice comunitare pentru situatii de urgenta, asa cum sunt definite in Ordonanta Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 363/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, vehiculele care efectueaza transporturi in interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, asa cum sunt definite in Legea nr. 23/1996 pentru ratificarea Acordului dintre statele parti la Tratatul Atlanticului de Nord si celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul fortelor lor si a protocolului aditional, incheiate la Bruxelles la 19 iunie 1995, vehiculele detinute de institutii ale statului cu atributii in securitatea si siguranta nationala, vehiculele detinute de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., denumita in continuare C.N.A.D.N.R., precum si vehiculele care efectueaza transporturile prevazute in anexa nr. 2.
(2) Transporturile prevazute in anexa nr. 2, care nu se supun restrictiei de circulatie, se pot efectua daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
a) incarcatura se incadreaza in una dintre categoriile prevazute si este justificata prin documente de insotire a marfii, in cazul persoanelor juridice;
b) incarcatura se incadreaza in una dintre categoriile prevazute si este justificata prin certificat de producator, in cazul persoanelor fizice romane;
c) marfa transportata ocupa cel putin jumatate din capacitatea de incarcare a vehiculului;
d) detin foaia de parcurs si, daca este cazul, ordinul de interventie, semnate de conducatorul unitatii sau de persoana desemnata.
Art. 5. - C.N.A.D.N.R. va realiza semnalizarea corespunzatoare a sectoarelor de drum supuse interdictiei de circulatie, cu avizul politiei rutiere, si va informa participantii la trafic asupra restrictiilor impuse prin prezenta hotarare.
Art. 6. - Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda urmatoarele fapte:
a) incalcarea prevederilor art. 3, cu amenda de la 20.000.000 lei la 40.000.000 lei;
b) incalcarea prevederilor art. 4 alin. (2), cu amenda de la 6.000.000 lei la 20.000.000 lei.
Art. 7. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 6 se fac de catre:
a) personalul imputernicit din cadrul C.N.A.D.N.R.;
b) personalul din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor care indruma, supravegheaza si controleaza circulatia pe drumurile publice.
Art. 8. - Contraventiilor prevazute la art. 6 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.
Art. 9. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 10. - Anexele nr. 1 si 2 pot fi modificate prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si locuintei si al ministrului administratiei si internelor.
Art. 11. - Prevederile prezentei hotarari intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Inscrie-te la newsletter

Pentru noutati si cele mai noi rute, inscrie-te la newsletter

031.620.81.81