Tahografe - norme omologare (Ordin 1366/2005)ORDIN nr. 1366 din 17 august 2005 pentru aprobarea Reglementarilor privind omologarea de tip a limitatoarelor de viteza, conditiile de montare, reparare si verificare a tahografelor si a limitatoarelor de viteza, precum si normele de autorizare a agentilor economici care verifica, monteaza si/sau repara tahografe si limitatoare de viteza

In temeiul prevederilor art. 5 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, ale art. II din Ordonanta Guvernului nr. 25/2004 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 1772002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna ale conducatorilor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere, aprobata prin Legea nr. 152/2004 , ale art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 5 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul transporturilor, constructiilor si turismului si ministrul economiei si comertului emit urmatorul ordin:
Art. 1
Se aproba Reglementarile privind omologarea de tip a limitatoarelor de viteza, conditiile de montare, reparare si verificare a tahografelor si a limitatoarelor de viteza, precum si normele de autorizare a agentilor economici care verifica, monteaza si/sau repara tahografe si limitatoare de viteza, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2
Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 288/2003 pentru aprobarea Reglementarilor privind omologarea de tip a limitatoarelor de viteza, precum si conditiile de montare, reparare si verificare a aparatelor de control in transporturile rutiere (tahografelor) si a limitatoarelor de viteza - RNTR 8, cu modificarile ulterioare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 723 din 16 octombrie 2003.
Art. 3
Prezentul ordin transpune prevederile art. 12, ale cap. I, pct. f din cap. III, cap. V, cap. VI din anexa I, ale cap. I, pct. 2 din cap. III, cap. V si cap. VI din anexa I B la Regulamentul CEE nr. 3.821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 cu privire la aparatul de control in transportul rutier, precum si prevederile Directivei 92/24/CEE a Consiliului din 31 martie 1992 referitoare la dispozitivele limitatoare de viteza sau sistemele limitatoare de viteza similare, montate pe anumite categorii de autovehicule.

Art. 4
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare dupa 30 de zile de la data publicarii.
Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul economiei si comertului,
Codrut Ioan Seres
ANEXA:
REGLEMENTARI privind omologarea de tip a limitatoarelor de viteza, conditiile de montare, reparare si verificare a tahografelor si a limitatoarelor de viteza, precum si normele de autorizare a agentilor economici care verifica, monteaza si/sau repara tahografe si limitatoare de viteza

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 988 din data de 8 noiembrie 2005

Inscrie-te la newsletter

Pentru noutati si cele mai noi rute, inscrie-te la newsletter

031.620.81.81