Tarife utilizare drumuri (Ordin 1702/2005)Ordin nr. 1702 din 12.10.2005 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A.

In temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) lit. a), ale art. 47 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 10 lit. p) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite urmatorul ordin:
Art. 1
(1)Se aproba tarifele suplimentare de utilizare a drumurilor de interes national, aplicabile transporturilor a caror masa totala maxima admisa, masa maxima admisa pe axe si/sau ale caror dimensiuni maxime admise de gabarit depasesc limitele prevazute in anexa nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute in anexa nr. 1a).
(2)Se aproba tarifele de utilizare complementare, aplicabile vehiculelor inmatriculate in alte state, prevazute in anexa nr. 1b).
(3)Se aproba tarifele de utilizare pentru trecerea podului peste Dunare in sensul Giurgiu-Ruse, aplicabile vehiculelor inmatriculate in Romania si in alte state, prevazute in anexa nr. 2.
(4)Se aproba tarifele de utilizare pentru trecerea podului peste Dunare de la Giurgeni-Vadu Oii, aplicabile vehiculelor inmatriculate in Romania si in alte state, prevazute in anexa nr. 3.
(5)Se aproba tarifele de utilizare a zonei autostrazilor si drumurilor nationale si modul de aplicare a acestora, prevazute in anexa nr. 4.
Art. 2
Tarifele prevazute in anexele nr. 1a), 2 si 3 se aplica nediscriminatoriu, la acelasi nivel, pentru vehiculele inmatriculate in Romania si in alte state.
Art. 3
Tarifele prevazute in anexa nr. 1b) se aplica pentru vehiculele inmatriculate in alte state.
Art. 4
Tarifele prevazute in anexa nr. 4 se aplica nediscriminatoriu, la acelasi nivel, pentru persoanele romane si straine.
Art. 5
Tarifele prevazute in anexele nr. 1-4 nu contin si nu li se aplica taxa pe valoarea adaugata.
Art. 6
Tarifele prevazute in anexele nr. 1-4 se aplica in lei pentru persoanele fizice si juridice romane si in valuta liber convertibila sau in lei pentru persoanele fizice si juridice straine.
Art. 7
Persoanele fizice si juridice romane vor achita tariful in lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil pentru ultima zi din luna anterioara datei achitarii tarifului.
Art. 8
Persoanele fizice si juridice straine vor achita tariful in valuta liber convertibila, la echivalentul tarifului exprimat in euro, sau in lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil pentru ultima zi din luna anterioara datei achitarii tarifului.
Art. 9
Tarifele achitate inainte de data intrarii in vigoare a prezentului ordin nu se recalculeaza.
Art. 10
Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. 11
Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. va duce la indeplinire prezentul ordin.
Art. 12
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 827/2003 pentru aprobarea tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor nationale, aplicabile transporturilor efectuate cu vehicule inmatriculate in Romania si in alte state, care depasesc masa totala maxima admisa, masa maxima admisa pe osie si/sau dimensiunile maxime de gabarit admise in circulatie pe drumurile nationale din Romania, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 419 din 16 iunie 2003, cu modificarile ulterioare.
Art. 13
Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare in termen de 60 de zile de la data publicarii.
Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,
Gheorghe Dobre

ANEXA Nr. 1a: TARIFE SUPLIMENTARE de utilizare a drumurilor nationale din Romania


nr. crt.

Denumire tarif

unitate de calcul

tarif unitar [Euro]

1

Emitere aviz prealabil, traseu si conditii de parcurs

tarif/ document

0,00

2

Emitere autorizatie speciala, traseu si conditii de parcurs

tarif/ document

20,00

3

Depasirea masei totale maxime admise, indiferent de tipul suspensiilor, numarul de osii sau de roti

masa totala reala de [tone]

16,1

-

20,0

tarif x km

0,20

20,1

-

25,0

0,23

25,1

-

30,0

0,30

30,1

-

35,0

0,35

33,1

-

40,0

0,40

40,1

-

45,0

0,43

43,1

-

50,0

0,50

30,1

-

55,0

0,33

55,1

-

60,0

1,20

peste 60,0

1,20 euro + 0,10 euro pentru fiecare 0,1-5,0 tone peste masa totala maxima admisa

4

Depasirea masei maxime admise pe axe, indiferent de numarul de osii sau de roti

axa simpla, cu [tone]

 

tarif x km

suspensii pneumatice sau echivalente

alte suspensii decat cele pneumatice sau echivalente

0,1

-

0,5

0,08

tarifele prevazute pentru suspensii pneumatice x 1,25

0,6

-

1,0

0,22

1,1

-

1,5

0,33

1,6

-

2,0

0,78

2,1

-

2,5

1,19

2,6

-

3,0

1,74

3,1

-

3,5

2,31

peste 3,5*)

2,31 euro + 1,0 euro pentru fiecare 0,1-0,5 tone

tarifele prevazute pentru suspensii pneumatice x 1,50

axa dubla, cu [tone]

0,1

-

0,5

tarif x km

0,20

tarifele prevazute pentru suspensii pneumatice x 1,25

0,6

-

1,0

0,27

1,1

-

2,0

0,33

2,1

-

3,0

0,82

3,1

-

4,0

1,10

4,1

-

3,0

1,44

5,1

-

6,0

1,76

peste 6,0*)

1,76 euro + 1,3 euro pentru fiecare 0,1-1,0 tone

tarifele prevazute pentru suspensii pneumatice x 1,30

axa tripla, cu [tone]

0,1

-

0,5

tarif x km

0,30

tarifele prevazute pentru suspensii pneumatice x 1,25

0,6

-

1,0

0,36

1,1

-

2,0

0,33

2,1

-

3,0

0,88

3,1

-

4,0

1,22

4,1

-

3,0

1,36

5,1

-

6,0

1,93

6,1

-

7,0

2,35

peste 7,0*)

2,33 euro + 1,0 euro pentru fiecare 0,1-1,0 tone

tarifele prevazute pentru suspensii pneumatice x 1,50

5

Depasirea dimensiunilor maxime admise

lungime, cu [metri]

fiecare 0,01-1,0

tarif x km

0,03 euro + 0,05 euro pentru fiecare 0,01-1,0 metri

latime, cu [metri]

0,01

-

2,00

0,1 euro pentru fiecare 0,01-0,50 metri

peste 2,00

0,40 euro + 0,5 euro pentru fiecare 0,01-0,30 metri

inaltime, cu [metri]

0,01

-

2,00

0,1 euro pentru fiecare 0,01-0,50 metri

peste 2,00

0,40 euro + 0,5 euro pentru fiecare 0,01-0,30 metri

6

Recantarire sau remasurare

tarif/ operatie

20,00

7

Estimare tarifare pentru depasirea limitelor maxime admise

tarif/ estimare

20,00

8

Cantarire la cerere

tarif/ operatie

100,00

NOTA:
Modul de aplicare a tarifelor suplimentare de utilizare prevazute in prezenta anexa este urmatorul:
Prin vehicul se intelege orice autovehicul rutier avand cel putin doua axe sau un ansamblu de vehicule format dintr-un autovehicul si semiremorca ori remorca/remorcile tractata/tractate de acesta, cu sau fara incarcatura.
Masele si dimensiunile maxime admise sunt prevazute in anexa nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
La depasirea maselor sau dimensiunilor maxime admise se aplica tarifele suplimentare de utilizare prevazute in prezenta anexa.
Tarifele se aplica la acelasi nivel pentru vehiculele inmatriculate in Romania si in alte state.
Tarifele prevazute la nr. crt. 3 si 5, precum si cele de la nr. crt. 4 marcate cu "*)" se majoreaza cu 100% pentru vehiculele la care se constata lipsa avizului prealabil sau autorizatiei speciale de transport, prevazute la nr. crt. 1 si 2. Constatarea se efectueaza pe reteaua interna sau pe sensul de iesire din Romania in agentiile Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A.
Emiterea avizului prealabil
Avizul prealabil se emite la cerere, prealabil efectuarii unui transport, si contine traseul de parcurs, tarifarea si conditiile de parcurs.
Avizul prealabil se elibereaza numai pentru transporturile in trafic international. Transportul se poate efectua in baza avizului prealabil pana la obtinerea autorizatiei speciale de transport.
Emiterea autorizatiilor speciale de transport
Tarifarea pentru emiterea autorizatiilor speciale de transport se efectueaza pentru fiecare document eliberat.
Eliberarea autorizatiilor speciale de transport
Pentru autorizatiile speciale de transport eliberate la cerere pentru o perioada de 6 luni consecutive, tarifele prevazute la nr. crt. 3, 4 si 5 se aplica la 90% din valoarea totala, achitata anticipat.
Pentru autorizatiile speciale de transport eliberate la cerere pentru o perioada de 12 luni consecutive, tarifele prevazute la nr. crt. 3, 4 si 5 se aplica la 75% din valoarea totala, achitata anticipat.
Pentru celelalte perioade de valabilitate pentru care se elibereaza autorizatii speciale de transport nu se aplica reduceri ale tarifelor.
Autorizatia speciala de transport se elibereaza pentru fiecare transport sau pentru mai multe transporturi efectuate cu acelasi vehicul, cu valori identice ale maselor si dimensiunilor, pe traseele autorizate.
Tarifare pentru depasirea masei (totala sau pe axe)
Tarifarea pentru depasirea masei se efectueaza prin compararea rezultatului obtinut pentru tarifarea masei totale cu rezultatul obtinut pentru tarifarea maselor pe axe ale aceluiasi vehicul, luandu-se in considerare valoarea rezultata cea mai mare. Cele doua tarifari nu se aplica cumulativ.
Tarifarea pentru depasirea masei totale se calculeaza prin aplicarea tarifului unitar corespunzator masei reale a vehiculului.
In situatia in care cel putin doua vehicule sunt cuplate lateral pentru efectuarea aceluiasi transport, clasificarea axelor din punctul de vedere al distantei dintre axe se efectueaza pentru fiecare vehicul, indiferent de numarul de osii sau de roti ale fiecarui vehicul.
Tarifarea pentru depasirea masei maxime admise pe axe se calculeaza prin aplicarea tarifului unitar corespunzator valorii cu care este depasita masa maxima admisa pe axe, in functie de categoria drumului pe care se circula.
Tarifarea pentru depasirea masei maxime admise pe axa dubla sau tripla se calculeaza si pentru fiecare categorie de axe, simpla sau dubla, in functie de distanta dintre ele.
Pentru axe multiple constituite din cel putin doua axe consecutive ale aceluiasi vehicul, tarifarea pentru depasirea masei maxime admise pe axe se calculeaza pentru fiecare categorie de axe (simpla, dubla, tripla), in functie de distanta dintre axe.
In cazul depasirii masei maxime admise pe mai multe axe sau configuratii de axe ale aceluiasi vehicul, tarifarea se cumuleaza.
La cantarirea axa cu axa a vehiculelor rutiere nu se tarifeaza depasirea masei maxime admise pe axa si totala, daca depasirea se incadreaza in urmatoarele valori:
- pentru masa pe axa simpla: maximul dintre 3% din masa cantarita si 300 kg;
- pentru masa pe axa dubla: maximul dintre 2% din masa cantarita si 500 kg;
- pentru masa pe axa tripla: maximul dintre 2% din masa cantarita si 800 kg;
- pentru masa totala: 2,0% pentru instalatiile fixe de cantarire
suma valorilor partiale de la configuratiile de axe pentru instalatiile portabile de cantarire.
Masele pe axe se rotunjesc la 100 kg, astfel:
- valorile cuprinse intre 0 kg si 49 kg se rotunjesc la valoarea 0 (zero);
- valorile cuprinse intre 50 kg si 100 kg se rotunjesc la valoarea 100.
Tarifarea pentru depasirea masei totale sau pe axe nu se aplica pentru vehiculele de transport de persoane (autoturisme, microbuze, autocare, autobuze).
Masa maxima pe axe care poate fi autorizata peste masa maxima admisa, pana la care este posibila emiterea autorizatiei speciale de transport, si circulatia vehiculelor, indiferent de categoria de drum:
- 3,5 tone pentru axa simpla;
- 6,0 tone pentru axa dubla;
- 7,0 tone pentru axa tripla.
Potrivit prevederilor legale in vigoare, circulatia vehiculelor cu mase care depasesc masa maxima pe axe ce poate fi autorizata este interzisa, cu exceptia cazurilor in care nu exista posibilitatea tehnica de diminuare a masei pe axe prin divizarea incarcaturii si/sau a inlocuirii mijlocului de transport in vederea reducerii maselor pe axe.
Tarifele prevazute la pct. 3 se aplica pentru toate vehiculele pana la data de 31 decembrie 2006 inclusiv.
Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, tarifele prevazute la pct. 3 nu se aplica vehiculelor care sunt prevazute in anexa nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 43/1997, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Tarifare pentru depasirea dimensiunilor maxime admise
Tarifarea pentru depasirea dimensiunilor maxime admise se calculeaza prin aplicarea tarifului unitar corespunzator valorii cu care este depasita dimensiunea maxima admisa.
In situatia in care sunt depasite cel putin doua dintre dimensiunile maxime admise, se cumuleaza tarifarea pentru dimensiunile care sunt depasite.
Tarifare pentru eliberarea autorizatiilor speciale de transport
Valoarea totala a tarifarii in vederea eliberarii autorizatiei speciale de transport se aplica prin cumularea tarifelor pentru emiterea autorizatiei speciale de transport, pentru depasirea masei totale sau pe axe si pentru depasirea dimensiunilor.
Recantarire sau remasurare
Recantarirea sau remasurarea se admite o singura data pentru un vehicul, numai pe sensul de intrare in Romania prin punctele de control si trecere a frontierei, la solicitarea organelor vamale, ale politiei de frontiera sau altor organe de control si cercetare, precum si in cazul transferului partial sau total de marfa. Transferul de marfa se dovedeste prin documentele de transport.
Pe reteaua interna si in punctele de trecere a frontierei pe sensul de iesire din Romania nu se efectueaza recantarire sau remasurare.
Estimare pentru tarifarea masei totale sau pe axe si/sau a dimensiunilor maxime admise
Estimarea se efectueaza la solicitarea scrisa, pentru un transport la care se cunosc masa totala si pe axe, dimensiunile si punctele de origine si de destinatie ale transportului, declarate de solicitant pe propria raspundere.
Tariful se aplica individual pentru fiecare transport, prealabil efectuarii acestuia, dupa achitarea tarifului prevazut.
Tarifare pentru cantarirea la cerere
Tarifarea pentru cantarirea la cerere se efectueaza pentru fiecare operatiune dupa achitarea tarifului, la solicitarea scrisa si numai la punctul de origine a transportului, justificata cu documente.
In situatia in care se constata depasiri ale limitelor maxime admise, se elibereaza, la cerere, autorizatie speciala de transport sau aviz prealabil.

ANEXA Nr. 1b: TARIFE DE UTILIZARE COMPLEMENTARE


Nr. crt.

Denumirea tarifului

Unitatea de calcul

Tarif unitar
[euro]

1.

Autorizare acces la reteaua rutiera, numai pe sensul de iesire din Romania

tarif/cursa dus-intors

1.000,0

2.

Complementar la autorizatiile "cu plata", stabilite prin protocol de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului

tarif/tone x km

0,02

NOTA:
Modul de aplicare a tarifelor prevazute in prezenta anexa este urmatorul:
Tarifele prevazute in prezenta anexa se aplica numai pentru vehiculele inmatriculate in alte state.
Tarifare pentru autorizare acces la reteaua rutiera
Tariful se aplica numai pe sensul de iesire din Romania.
Tariful pentru autorizarea accesului la reteaua rutiera se aplica in punctele de trecere a frontierei pe sensul de iesire din Romania, pentru vehiculele de transport marfa sau persoane, inmatriculate in alte state, care sunt supuse autorizarii potrivit acordurilor rutiere interguvernamentale, protocoalelor comisiilor mixte rutiere sau acordurilor internationale la care Romania este parte si nu prezinta documentul de acces la reteaua rutiera, corespunzator categoriei de transport efectuata.
Pe sensul de intrare in Romania nu se permite intrarea in Romania fara documentul de acces la reteaua rutiera din Romania daca transportul nu se incadreaza in una dintre gratuitatile prevazute prin acordurile rutiere interguvernamentale, protocoalele comisiilor mixte rutiere sau acordurile internationale la care Romania este parte.
Tariful este valabil pentru fiecare cursa, avand o singura iesire din Romania.
Tariful nu se aplica pentru vehiculele achizitionate din afara Romaniei si se afla la prima cursa din tara vanzatorului spre tara cumparatorului.
Tarif complementar
Tariful complementar se aplica la autorizatiile de transport rutier international de marfa "cu plata", stabilite prin protocol de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului cu ministerele de resort din alte state.
Tariful se aplica in lipsa autorizatiei de transport rutier international de marfa "cu scutire de plata", stabilite prin protocol de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pentru vehiculele achizitionate din afara Romaniei de catre persoane fizice sau juridice straine si se afla la prima cursa din tara vanzatorului spre tara cumparatorului.
ANEXA Nr. 2: TARIFE de utilizare pentru trecerea podului peste Dunare in sensul Giurgiu-Ruse


Nr. crt.

Tipul vehiculului

Unitatea de calcul

Tariful unitar pentru o trecere

Tariful abonamentului pe 6 luni

Tariful abonamentului pe 12 luni

1.

Motociclete, inclusiv cele cu atas

euro/vehicul

2,0

234

390

2.

Autoturisme, inclusiv cele de teren

 

6,0

702

1.170

3.

Microbuze, vehicule cu masa totala maxima autorizata sub 12,0 tone

 

12,0

1.404

2.340

4.

Autobuze, autocare, vehicule cu masa totala maxima autorizata mai mare sau egala cu 12,0 tone si cu maximum 3 axe

 

28,0

3.276

5.460

5.

Vehicule cu masa totala maxima autorizata mai mare sau egala cu 12,0 tone si cu minimum 4 axe

 

43,0

5.031

8.385

NOTA:
1.Prin vehicul se intelege orice autovehicul rutier avand cel putin doua axe sau un ansamblu format dintr-un autovehicul si semiremorca ori remorca tractata de acesta.
2.Numarul de axe (maximum 3 sau minimum 4) se considera in cuplajul (combinatia) de vehicule.
3.Tarifele se aplica pentru fiecare trecere in sensul Giurgiu-Ruse.
4.Pentru perioade de 6 luni si de 12 luni consecutive se pot elibera abonamente personalizate, indiferent de numarul de treceri, cu: numarul si tara de inmatriculare a vehiculului motor, denumirea persoanei fizice sau juridice, tipul vehiculului, tarif, valabilitate, precum si alte mentiuni pe care emitentul le considera necesare.
5.Tariful cu abonament este valabil numai pentru plata integrala anticipata.
6.Abonamentul nu poate fi comercializat cu anticipatie mai mare de 30 de zile.
7.Sunt exceptate de la plata tarifului:
- vehiculele detinute de unitatile Ministerului Apararii Nationale;
- vehiculele detinute de unitatile subordonate Ministerului Administratiei si Internelor;
- vehiculele detinute de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. si de subunitatile acesteia;
- vehiculele specializate utilizate in exclusivitate pentru servicii de ambulanta;
- vehiculele detinute de serviciile de urgenta, astfel cum sunt reglementate in Ordonanta Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta, aprobata cu modificari prin Legea nr. 447/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
- vehiculele care efectueaza transporturi in interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, asa cum sunt definite in Legea nr. 23/1996 pentru ratificarea Acordului dintre statele parti la Tratatul Atlanticului de Nord si celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul fortelor lor si a protocolului aditional, incheiate la Bruxelles la 19 iunie 1995;
- vehiculele detinute de institutii ale statului cu atributii in securitatea si siguranta nationala;
- vehiculele care efectueaza transporturi funerare;
- vehiculele care efectueaza transporturi de echipamente de prim ajutor si ajutoare umanitare in cazul unor calamitati sau dezastre naturale;
- vehiculele escortate de politie ori de jandarmerie, care nu se supun controlului in interes de stat sau securitate nationala;
- vehiculele detinute de persoanele cu handicap locomotor si care sunt adaptate handicapului.
ANEXA Nr. 3: TARIFE de utilizare pentru trecerea podului peste Dunare la Giurgeni-Vadu Oii


Nr. crt.

Tipul vehiculului

Unitatea de calcul

Tariful unitar pentru o trecere

Tariful abonamentului pe 6 luni

Tariful abonamentului pe 12 luni

1.

Motociclete, inclusiv cele cu atas

RON/ vehicul

2,50

585,00

975,00

2.

Autoturisme, inclusiv cele de teren

 

5,00

1.170,00

1.950,00

3.

Microbuze, vehicule cu masa totala maxima autorizata sub 12,0 tone

 

12,00

2.808,00

4.680,00

4.

Autobuze, autocare, vehicule cu masa totala maxima autorizata mai mare sau egala cu 12,0 tone si cu maximum 3 axe

 

20,00

4.680,00

7.800,00

5.

Vehicule cu masa totala maxima autorizata mai mare sau egala cu 12,0 tone si cu minimum 4 axe

 

30,00

7.020,00

11.700,00

NOTA:
1.Prin vehicul se intelege orice autovehicul rutier avand cel putin doua axe sau un ansamblu format dintr-un autovehicul si semiremorca ori remorca tractata de acesta.
2.Numarul de axe (maximum 3 sau minimum 4) se considera in cuplajul (combinatia) de vehicule.
3.Tarifele de aplica pentru fiecare trecere, indiferent de sensul de parcurs.
4.Pentru perioade de 6 luni si de 12 luni consecutive se pot elibera abonamente personalizate, indiferent de numarul de treceri, cu: numarul si tara de inmatriculare a vehiculului motor, denumirea persoanei fizice sau juridice, tipul vehiculului, tarif, valabilitate, precum si alte mentiuni pe care emitentul le considera necesare.
5.Tariful cu abonament este valabil numai pentru plata integrala anticipata.
6.Abonamentul nu poate fi comercializat cu anticipatie mai mare de 30 de zile.
7.Sunt exceptate de la plata tarifului:
- vehiculele detinute de unitatile Ministerului Apararii Nationale;
- vehiculele detinute de unitatile subordonate Ministerului Administratiei si Internelor;
- vehiculele detinute de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. si de subunitatile acesteia;
- vehiculele specializate utilizate in exclusivitate pentru servicii de ambulanta;
- vehiculele detinute de serviciile de urgenta, astfel cum sunt reglementate in Ordonanta Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta, aprobata cu modificari prin Legea nr. 447/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
- vehiculele care efectueaza transporturi in interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, asa cum sunt definite in Legea nr. 23/1996 pentru ratificarea Acordului dintre statele parti la Tratatul Atlanticului de Nord si celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul fortelor lor si a protocolului aditional, incheiate la Bruxelles la 19 iunie 1995;
- vehiculele detinute de institutii ale statului cu atributii in securitatea si siguranta nationala;
- vehiculele care efectueaza transporturi funerare;
- vehiculele care efectueaza transporturi de echipamente de prim ajutor si ajutoare umanitare in cazul unor calamitati sau dezastre naturale;
- vehiculele escortate de politie ori de jandarmerie, care nu se supun controlului in interes de stat sau securitate nationala;
- vehiculele detinute de persoanele cu handicap locomotor si care sunt adaptate handicapului.
ANEXA Nr. 4: TARIFE de utilizare a zonei autostrazilor si drumurilor nationale din Romania


Nr. crt.

Denumire tarif

Unitate de calcul

Tarif unitar
[Euro]

A)

ACORD PREALABIL SI AUTORIZATIE DE AMPLASARE SI ACCES LA DRUM

1

Acord prealabil de amplasare si acces la drum pentru persoane fizice si juridice

tarif/document

87,00

2

Autorizatie de amplasare si acces la drum

tarif/document

54,00

3

Acord prealabil/autorizatie pentru persoane fizice (constructii de locuinte, garaje, racorduri, (instalatii de gaze, apa, electricitate, etc.)

tarif/document

21,00

B)

OCUPAREA SUPRAFETELOR DIN ZONA DRUMURILOR NATIONALE SI AUTOSTRAZILOR

4

Amplasare panou publicitar, pe:

drum european

tarif/mp/luna

2,21

drum national principal sau secundar

0,54

5

Spatiu cu destinatie comerciala (chiosc, rulota, masa pentru desfacere produse alimentare si nealimentare), pe:

drum european

tarif/mp/luna

0,54

drum national principal sau secundar

0,32

autostrada

1,35

6

Suprafetele desemnate a deveni spatii de servicii si spatii de parcare, precum si suprafetele devenite disponibile care apartin administratorului drumului, in zone adiacente, la:

drum european

tarif/mp/luna

stabilit prin licitatie

drum national principal sau secundar

stabilit prin licitatie

autostrada

stabilit prin licitatie

7

Locuri de parcare care deservesc obiective economice, pe:

drum european

tarif/mp/luna

0,59

drum national principal sau secundar

0,35

8

Accese la diferite obiective (statii de distributie carburanti hoteluri, moteluri, depozite, spatii comerciale, show-room, etc.), pe:

drum european

tarif/mp/luna

0,54

drum national principal sau secundar

0,32

autostrada

1,35

C)

AMPLASARI DE CABLURI SI CONDUCTE

9

Amplasare de cabluri electrice, telefonice, TV

9.1 traversare aeriana

 

tarif/ml/luna

0,15

9.2 subtraversare

 

tarif/ml/luna

0,30

9.3 cablu subteran in lungul drumului:

in ampriza, in afara partii carosabile

tarif/ml/luna

0,30

sub partea carosabila

0,40

in zona de siguranta

0,15

9.4 stalpi de care este prins cablu aerian in lungul drumului

in ampriza, in afara partii carosabile

tarif/buc,/luna

0,90

in zona de siguranta

0,70

9.5. pe poduri si podete

in canale tehnice

tarif/ml/luna

1,30

ancorat de pod sau in alta solutie decat canal tehnic

2,30

10

Amplasarea conductelor de apa, canalizare, aburi si alte produse neinflamabile, de gaze, titei si alte produse inflamabile, benzi transportatoare care traverseaza aerian drumurile

10.1 traversare aeriana

 

tarif/ml/luna

0,87

10.2 subtraversare

 

tarif/ml/luna

0,60

10.3 amplasare subterana in lungul drumului:

in ampriza, in afara partii carosabile

tarif/ml/luna

0,60

sub partea carosabila

1,01

in zona de siguranta

0,47

10.4. amplasare aeriana in lungul drumului:

in ampriza

tarif/ml/luna

2,36

in zona de siguranta

1,68

10.5. pe poduri si podete

in canale tehnice

tarif/ml/luna

6,07

ancorat de pod sau in alta solutie decat canal tehnic

9,44

NOTA:
Modul de aplicare a tarifelor de utilizare a zonei autostrazilor si drumurilor nationale prevazute in prezenta anexa este urmatorul:
1.Administratorul drumului poate accepta amplasarea unor constructii sau instalatii in zona drumului, cu conditia ca acestea sa nu aduca prejudicii drumului si sigurantei traficului rutier.
2.Realizarea sau amplasarea in zona drumurilor a constructiilor, instalatiilor, acceselor, refugiilor auto, platformelor carosabile si panourilor publicitare se face cu respectarea conditiilor impuse prin autorizatia de amplasare si acces la drum si prin incheierea, daca este cazul, a contractului aferent utilizarii suprafetei ocupate din ampriza si zona de siguranta.
In cazul in care nu sunt respectate conditiile impuse in acordul prealabil, respectiv in autorizatia de amplasare si acces la drumul national, precum si in cazul in care nu se achita tariful aferent ocuparii amprizei si zonei de siguranta, proprietarul este obligat sa desfiinteze sau sa mute pe cheltuiala sa obiectivul avizat, in termenul stabilit de administratorul drumului.
In cazul nerespectarii termenului fixat de administratorul drumului, acesta va proceda la dezafectarea/mutarea/demolarea obiectivului pe cheltuiala proprietarului.
3.Acordul si autorizatia de amplasare si acces la drum se emit pentru o anumita functiune a obiectivului. La schimbarea functiei sau a destinatiei, beneficiarul este obligat sa obtina aprobarea administratorului drumului pentru noua situatie.
4.Tarifele se percep persoanelor fizice si juridice care au obligatia de a solicita autorizatie.
5.Tarifele se aplica si in cazul in care obiectivele nu functioneaza sau in cazurile in care lucrarile la acestea au fost sistate sau nu au fost finalizate.
6.Tarifele se aplica si in cazul in care obiectivele se vor amplasa in afara zonei de protectie a drumurilor nationale, insa numai daca se realizeaza si drum de acces la drumurile nationale sau alte lucrari in ampriza si in zona de siguranta.
7.Tarifele prevazute la lit. A) din tabelul de mai sus se percep si in cazul in care se solicita prelungirea acordului sau autorizatiei.
8.Persoanelor fizice care solicita avizul administratorului drumului pentru constructii de locuinte, garaje, racorduri la instalatiile de gaze, apa, telefonie, tv, electricitate, canalizare etc. li se incaseaza o singura data suma de 21 euro, respectiv fie la eliberarea acordului, fie la eliberarea autorizatiei.
9.Pentru panourile publicitare, suprafata minima supusa tarifarii va fi suprafata rezultata din incadrarea proiectiei orizontale a panoului, la care se adauga 1,00 m de jur imprejur.
10.Pentru spatiile prevazute la lit. B) pozitia 5, suprafata minima tarifata va fi suprafata obiectivului amplasat, plus 1,00 m de jur imprejur, la care se adauga suprafata aferenta stationarii autovehiculelor in afara partii carosabile.
11.Pentru accesele la diferite obiective prevazute la lit. B) pozitia 8, suprafata supusa tarifarii reprezinta terenul ocupat din zona drumului, respectiv din ampriza si zona de siguranta, prin realizarea accesului cu racordare simpla (daca amplasamentul este situat in localitate), a benzilor de accelerare si decelerare (daca amplasamentul este in afara localitatii), respectiv a benzii de stocaj pentru virare la stanga. In afara localitatii, amenajarea accesului la drumul national se realizeaza conform Normativului C 173/1986 privind amenajarea la acelasi nivel a intersectiilor drumurilor publice din afara localitatilor.
Amplasamentul este in localitate atunci cand este situat intre indicatoarele rutiere de intrare si iesire in/din localitate.
12.Pentru benzile transportatoare se percep numai tarifele de la traversare aeriana.
13.Persoanele fizice si juridice care monteaza pe stalpi electrici cabluri telefonice, televiziune sau altele asemenea avand alta destinatie decat transportul energiei electrice sunt obligate sa urmeze procedura legala de avizare/autorizare, urmata de incheierea contractului de utilizare a zonei drumului, dupa caz.
- Tariful de utilizare a zonei drumului conform lit. B) si C) nu se aplica persoanelor fizice care realizeaza accese la locuinte, case de vacanta sau garaje, precum si pentru instalatiile care asigura utilitatile necesare consumului casnic (apa, gaze, energie electrica, canalizare). Aceasta scutire nu este valabila insa in cazul in care se schimba destinatia locuintei sau a garajului (de exemplu, transformarea in spatiu comercial etc.) sau se amplaseaza in incinta constructii cu caracter comercial.
- Tariful de utilizare a zonei drumurilor nationale nu se aplica pentru unitatile bugetare de asistenta sociala si de educatie (spitale, crese, aziluri de batrani, scoli, gradinite).
Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 942 din data de 21 octombrie 2005

Inscrie-te la newsletter

Pentru noutati si cele mai noi rute, inscrie-te la newsletter

031.620.81.81