Taxa de acces Bucuresti (HOTARARE 132 din 14/07/2005)Hotararea 134 din 26/08/2004 privind circulatia autovehiculelor destinate transportului de marfuri si a utilajelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 5 tone in Municipiul Bucuresti

EMITENT : C.G.M.B.
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI
BUCURESTI
H O T A R A R E
privind modificarea Hotararii C.G.M.B nr.134/2004 privind circulatia autovehiculelor destinate transportului de marfuri si a utilajelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 5 t in Municipiul Bucuresti

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General, raportul de specialitate al Directiei Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulatiei;
Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;
Luand in considerare avizul Inspectoratului General al Politiei Romane;
In conformitate cu prevederile art.30 alin.3 si art.113 lit."d" din OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice;
In baza prevederilor art.61 lit."f" din Legea nr.137/1995 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art.38(1), art.46(1) si art.99 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
H O T A R A S T E:
Art.1.- Hotararea C.G.M.B nr.134/2004 privind circulatia autovehiculelor destinate transportului de marfuri si a utilajelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 5 t in Municipiul Bucuresti se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1.- La art.3 se introduce alin 3 care va avea urmatorul cuprins:
Pe arterele ce delimiteaza una din zone se respecta regimul de circulatie din afara acesteia".
2.- Punctul A) al art.4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
A) In perioada 01 iulie - 31 august:
- in intervalul orar 20.00 - 07.00, accesul si circulatia acestora sunt permise numai pe baza de autorizatie;
- in intervalul orar 07.00 - 20.00, accesul si circulatia acestora sunt interzise.
3.- Punctul B) al art.4 se modifica si avea urmatorul cuprins:
B) In perioada 01 septembrie - 30 iunie:

  1. in intervalul orar 19.00 - 08.00, accesul si circulatia acestora sunt permise numai pe baza de autorizatie;
  2. in intervalul orar 08.00 - 19.00, accesul si circulatia acestora sunt interzise.

4.- Punctul A), lit.a) al art.5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
a) cele destinate lucrarilor planificate si a interventiilor la drumuri, calea de rulare a tramvaielor si la retelele de utilitati publice (apa - canal, gaze, electrice, telefoane)".
5.- Punctul A), lit.g) al art.5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
g) cele destinate transportului painii si produselor de panificatie, produsele necesare fabricarii painii, precum si cele specializate (cisterne) care transporta lapte destinat prelucrarii catre punctele de procesare".
6.- Punctul A), lit.h) al art.5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
h) autolaboratoarele pentru masurarea calitatii mediului".
7.- Anexa nr.1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Zona A a Municipiului Bucuresti in care se restrictioneaza accesul si circulatia celor cu masa totala autorizata mai mare de 5 t este delimitata de urmatoarele artere:
Bdul Dacia - Str.Traian - Str. Nerva Traian - Bdul Octavian Goga - Pasaj Marasesti - Bdul Marasesti - Str. Mitropolit Nifon -Bdul Libertatii - Calea 13 Septembrie - Sos.Pandurilor - Sos. Grozavesti - Sos. Orhideelor - Bdul Dinicu Golescu - Piata Garii de Nord - Calea Grivitei - Sos. Nicolae Titulescu - Bdul Banu Manta - Bdul Ion Mihalache - Bdul Maresal Averescu - Bdul Constantin Prezan - Bdul Aviatorilor - Bdul Mircea Eliade - Bdul P.I. Ceaikovski - Str.Barbu Vacarescu - Str.Tunari - Bdul Dacia".
Art.2. Celelalte prevederi ale Hotararii C.G.M.B nr.134/2004 raman neschimbate.
Art.3. Hotararea C.G.M.B nr.134/2004 privind circulatia autovehiculelor destinate transportului de marfuri si a utilajelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 5 t in Municipiul Bucuresti, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, se va republica in Monitorul Oficial al Municipiului Bucuresti.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 14.07.2005.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Maria Roxana Cosma
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Dumitru Stanescu
Bucuresti, 14.07.2005

Inscrie-te la newsletter

Pentru noutati si cele mai noi rute, inscrie-te la newsletter

031.620.81.81