Transport animale (Lege Nr. 71/2006)LEGE Nr. 71 din 23 martie 2006 privind ratificarea Conventiei europene pentru protectia animalelor in timpul transportului international (revizuita), semnata la Chisinau la 6 noiembrie 2003

ART. 1
Se ratifica Conventia europeana pentru protectia animalelor in timpul transportului international (revizuita), semnata la Chisinau la 6 noiembrie 2003.
ART. 2
Romania denunta Conventia europeana privind protectia animalelor in transport international, deschisa spre semnare la Paris la 13 decembrie 1968, la care Romania a aderat prin Hotararea Guvernului nr. 267/1991, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 111 din 22 mai 1991.

CONVENTIA EUROPEANA (Traducere)
pentru protectia animalelor in timpul transportului international (revizuita)

Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentei conventii,
luand in considerare faptul ca obiectivul Consiliului Europei este atingerea unei mai stranse unitati intre membrii sai cu scopul de a proteja si de a realiza idealurile si principiile care alcatuiesc mostenirea lor comuna,
cunoscand ca fiecare persoana are obligatia morala de a respecta animalele si de a da consideratia cuvenita sensibilitatii lor la suferinta,
motivate de dorinta de a proteja bunastarea animalelor in timpul transportului,
avand convingerea ca transportul international este compatibil cu bunastarea animalelor, cu conditia sa indeplineasca cerintele bunastarii,
luand in considerare, asadar, ca, atunci cand cerintele de bunastare nu pot fi indeplinite, trebuie sa se puna in aplicare o alternativa la transportul de animale vii,
luand in considerare ca, in general, perioada de transport al animalelor, inclusiv al animalelor pentru abator, trebuie redusa cat mai mult din motive de bunastare a animalelor,
luand in considerare faptul ca incarcarea si descarcarea sunt activitati in care este foarte probabil sa se produca raniri si stres,
luand in considerare faptul ca progresul in aceasta privinta poate fi atins prin adoptarea unor prevederi comune referitoare la transportul de animale,
au convenit urmatoarele:

Principii generale
ART. 1
Definitii
(1) Transport international are intelesul de orice miscare dintr-o tara in alta, insa exclude calatoriile mai scurte de 50 km si miscarile intre statele membre ale Comunitatii Europene.
(2) Medic veterinar autorizat are intelesul de medic veterinar desemnat de autoritatea competenta.
(3) Persoana responsabila de transportul animalelor are intelesul de persoana care detine controlul de ansamblu asupra organizarii, efectuarii si incheierii intregii calatorii, indiferent daca anumite responsabilitati sunt subcontractate altor parti pe durata transportului. O astfel de persoana este de obicei aceea care planifica, face aranjamentele si defineste conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca alte parti.
(4) Persoana responsabila de bunastarea animalelor are intelesul de persoana care are raspunderea fizica directa pentru ingrijirea animalelor in timpul transportului. O astfel de persoana poate fi insotitorul sau conducatorul vehiculului, daca indeplineste acelasi rol.
(5) Container are intelesul de orice lada, cutie, recipient sau alta structura rigida folosita pentru transportul animalelor, care nu este autopropulsata si care nu face parte (detasabila sau nu) din mijlocul de transport.
(6) Transportator are intelesul de persoana fizica sau juridica ce transporta animale fie pe cont propriu, fie pentru o terta parte.
ART. 2
Specii
(1) Prezenta conventie se aplica transportului international al tuturor animalelor vertebrate.
(2) Cu exceptia art. 4 alin. (1) si a art. 9 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si c), prevederile prezentei conventii nu se aplica:
a) daca un singur animal este insotit de persoana care este responsabila de acesta pe timpul transportului;
b) pentru transportul animalelor de companie insotite de proprietarii lor in scopuri necomerciale.
ART. 3
Aplicarea conventiei
(1) Fiecare parte trebuie sa aplice prevederile ce reglementeaza transportul international al animalelor, stipulate in prezenta conventie, si trebuie sa fie responsabila de controlul si supravegherea eficiente.
(2) Fiecare parte trebuie sa ia masurile necesare pentru a asigura un sistem eficient de instruire, tinand cont de prevederile prezentei conventii.
(3) Fiecare parte trebuie sa se straduiasca sa aplice prevederile relevante ale prezentei conventii la animalele care sunt transportate in interiorul teritoriului sau.
(4) Partile trebuie sa furnizeze asistenta mutuala pentru aplicarea prevederilor prezentei conventii, in special prin schimbul de informatii, discutarea interpretarii si notificarea problemelor.
ART. 4
Principiile fundamentale ale conventiei
(1) Animalele trebuie transportate intr-un mod care sa le asigure bunastarea, inclusiv sanatatea lor.
(2) Pe cat posibil, animalele trebuie transportate fara intarziere la locul de destinatie.
(3) La punctele de control trebuie sa se dea prioritate transporturilor de animale.
(4) Animalele vor fi retinute numai daca este strict necesar pentru sanatatea acestora sau pentru scopuri de control al bolilor. Daca animalele sunt retinute, trebuie sa se faca aranjamente corespunzatoare pentru ingrijirea lor si, daca este necesar, pentru descarcarea si adapostirea lor.
(5) Fiecare parte, pe teritoriul sau, trebuie sa ia masurile necesare pentru a se evita sau a se reduce la minimum suferinta animalelor in cazul in care grevele sau alte imprejurari imprevizibile impiedica aplicarea stricta a prevederilor prezentei conventii. In acest scop fiecare parte se va ghida dupa principiile stabilite in prezenta conventie.
(6) Prevederile prezentei conventii nu trebuie sa afecteze punerea in aplicare a altor instrumente referitoare la controlul sanitar si veterinar.
(7) Prevederile prezentei conventii nu trebuie sa aduca atingere libertatii partilor de a adopta masuri mai stricte pentru protectia animalelor in timpul transportului international.
ART. 5
Autorizarea transportatorilor
(1) Fiecare parte trebuie sa se asigure ca transportatorii care transporta animale in scopuri comerciale:
a) sunt inregistrati intr-un mod ce permite autoritatii competente sa ii poata identifica rapid in caz de nerespectare a cerintelor prezentei conventii;
b) poseda o autorizatie valabila pentru transport international, acordata de autoritatea competenta a partii in care acestia sunt stabiliti.
(2) Fiecare parte trebuie sa se asigure ca autorizatia este acordata transportatorilor care incredinteaza transportul animalelor numai persoanelor care au primit o instruire corespunzatoare in legatura cu prevederile prezentei conventii.
(3) Fiecare parte trebuie sa se asigure ca autorizatia mentionata anterior poate fi suspendata sau retrasa atunci cand autoritatile competente care au acordat autorizarea sunt informate ca transportatorul a incalcat in mod repetat sau grav prevederile prezentei conventii.
(4) Atunci cand o parte a observat o incalcare a prezentei conventii de catre un transportator inregistrat la o alta parte a prezentei conventii, prima parte trebuie sa comunice celei din urma detalii asupra contraventiei observate.
Proiect si constructie
ART. 6
Proiectare si constructie
(1) Mijloacele de transport, containerele si dotarile acestora trebuie construite, intretinute si operate astfel incat sa se evite ranirea si suferinta animalelor si sa se asigure siguranta acestora in timpul transportului.
(2) Mijlocul de transport sau containerul trebuie construit astfel incat sa ofere animalelor spatiul adecvat pentru a sta in pozitie naturala, cu exceptia pasarilor, altele decat puii de o zi.
(3) Mijloacele de transport sau containerele trebuie proiectate si construite astfel incat sa asigure:
a) suficient de mult spatiu liber deasupra animalelor stand in pozitie naturala, pentru circulatia eficienta a aerului;
b) mentinerea calitatii si cantitatii de aer corespunzatoare speciei transportate, in special atunci cand animalele sunt transportate intr-un spatiu in intregime inchis.
(4) Mijloacele de transport, containerele, dotarile etc. trebuie sa fie suficient de solide pentru a suporta greutatea animalelor, sa le impiedice pe acestea sa scape sau sa cada, sa reziste la stresul datorat miscarii si, atunci cand este necesar, sa contina despartituri care sa protejeze animalele de miscarile mijlocului de transport. Dotarile trebuie proiectate pentru a permite operarea rapida si usoara.
(5) Despartiturile trebuie sa fie rigide si suficient de solide pentru a rezista la greutatea animalelor care sunt impinse in acestea si sa fie astfel proiectate incat sa nu impiedice circulatia aerului.
(6) Mijloacele de transport sau containerele trebuie sa fie construite si operate astfel incat sa protejeze animalele impotriva intemperiilor si schimbarilor meteorologice nefavorabile. In special acoperisul exterior, situat exact deasupra animalelor, trebuie sa limiteze la maximum absorbtia si conductia de caldura solara.
(7) Planseul mijloacelor de transport sau al containerului trebuie sa fie antiderapant. Planseele trebuie sa fie proiectate, construite si intretinute pentru a se evita disconfortul, extenuarea si ranirea animalelor si a se reduce la minimum scurgerea de urina si fecale. Materialele alese pentru constructia planseului trebuie selectate astfel incat sa fie redusa la minimum coroziunea.
(8) Mijloacele de transport trebuie astfel proiectate si construite pentru a permite accesul la animale, inspectia animalelor si, daca este necesar, adaparea, hranirea si ingrijirea acestora.
(9) Atunci cand este necesara legarea animalelor trebuie prevazut un echipament adecvat in mijlocul de transport.
(10) Containerele in care se transporta animale trebuie marcate clar si vizibil, pentru a indica prezenta animalelor vii, cu un semn care sa arate partea superioara a containerului.
(11) Mijloacele de transport, containerele si dotarile acestora trebuie proiectate si construite pentru a permite o curatare si dezinfectie usoara.
Pregatirea pentru transport
ART. 7
Planificarea
(1) Pentru fiecare calatorie persoana responsabila de transportul animalelor trebuie astfel identificata incat sa se poata obtine in orice moment al transportului informatii despre organizarea, efectuarea si incheierea transportului.
(2) Cand calatoria planificata depaseste 8 ore pentru transportul intern al solipedelor domestice si al animalelor domestice din speciile bovine, ovine, caprine si porcine, persoana responsabila pentru transport trebuie sa intocmeasca un document in care sa specifice aranjamentele stabilite pentru calatorie si mai ales urmatoarele informatii:
a) identificarea transportatorului si a mijloacelor de transport;
b) identificarea lotului si documentele insotitoare (specia, numarul de animale, certificate veterinare);
c) locul si tara de plecare, locurile de transfer, locurile in care animalele trebuie descarcate si puse la odihna si locul si tara de destinatie.
(3) Persoana responsabila de transport trebuie sa asigure ca, in fapt, calatoria preconizata respecta regulile respective ale tarilor de plecare, tranzit si destinatie.
(4) Persoana responsabila de bunastarea animalelor trebuie sa consemneze imediat in documentul mentionat la alin. (2) orele si locurile la care animalele transportate au fost hranite, adapate si puse la odihna pe durata calatoriei. Acest document trebuie pus la dispozitie autoritatii competente la cerere.
(5) Nici un animal nu va fi transportat daca persoana responsabila de transport nu ia masurile necesare pentru asigurarea bunastarii acestora de-a lungul calatoriei, inaintea efectuarii acesteia. Daca este cazul, se vor face aranjamente pentru a se asigura apa, hrana, odihna si ingrijirea necesara in timpul calatoriei si la sosirea la locul de destinatie, iar pentru acest scop trebuie sa se faca in avans notificarile corespunzatoare.
(6) Pentru a se evita orice intarziere, loturile de animale trebuie sa fie insotite de documentatie adecvata, iar la posturile unde se efectueaza formalitati de import si tranzit trebuie notificata in cel mai scurt timp o persoana competenta.
(7) Persoana responsabila de transport trebuie sa se asigure ca responsabilitatea pentru bunastarea animalelor in timpul transportului este definita clar, de la momentul plecarii la momentul sosirii la punctul de destinatie, inclusiv incarcarea si descarcarea.
ART. 8
Insotitori
(1) Pentru a se asigura ingrijirea necesara a animalelor in timpul transportului loturile de animale vor fi insotite de un insotitor care este responsabil de bunastarea animalelor. Conducatorul vehiculului poate indeplini functiile insotitorului.
(2) Insotitorul trebuie sa fi primit instruire specifica si adecvata sau sa aiba experienta practica echivalenta care sa il califice pentru a manipula, a transporta si a ingriji animale, inclusiv in cazuri de urgenta.
(3) Se pot face exceptii de la prevederile alin. (1) in urmatoarele cazuri:
a) atunci cand persoana responsabila de transportul animalelor a desemnat un agent care sa se ingrijeasca de animale la punctele adecvate pentru odihna, adapare si hranire;
b) atunci cand animalele sunt transportate in containere cu inchidere sigura, ventilatie adecvata si care, atunci cand este cazul, contin suficienta apa si hrana, in distribuitoare care nu pot fi rasturnate, pentru o calatorie de doua ori mai lunga decat durata anticipata.
ART. 9
Aptitudine pentru transport
(1) Nici un animal nu trebuie transportat daca nu este apt pentru calatorie.
(2) Animalele bolnave sau ranite nu trebuie considerate apte pentru transport. Totusi, aceasta prevedere nu este aplicabila:
a) animalelor usor ranite sau bolnave, a caror transportare nu le va cauza suferinta suplimentara;
b) animalelor transportate pentru scopuri experimentale sau alte scopuri stiintifice aprobate de autoritatea competenta in materie, daca boala sau ranirea face parte din programul de cercetare;
c) transportului animalelor sub supraveghere veterinara pentru sau ca urmare a unui tratament de urgenta.
(3) Trebuie sa se acorde o grija speciala transportului animalelor in stare avansata de gestatie, celor care au fatat recent si celor foarte tinere:
- femelele gestante de mamifere nu trebuie transportate inainte de parturitie cel putin o perioada egala cu 10% din durata gestatiei si nici cel putin o saptamana dupa parturitie;
- mamiferele foarte tinere nu trebuie transportate inainte de vindecarea completa a cicatricei ombilicale.
Daca s-au luat toate precautiile necesare, cu aviz veterinar si in functie de caz, autoritatea competenta poate face exceptie pentru iepele inregistrate insotite de manz, care merg la armasar dupa fatare.
(4) Nu se vor folosi sedative decat daca este strict necesar pentru a se asigura bunastarea animalelor si numai in urma avizului veterinar, conform legislatiei nationale.
ART. 10
Inspectie/Certificat
(1) Inainte de incarcarea animalelor pentru un transport international, acestea vor fi inspectate de catre un medic veterinar autorizat din tara in care incepe calatoria, care sa asigure ca acestea sunt apte de transport.
(2) Medicul veterinar autorizat trebuie sa elibereze un certificat in care se identifica animalele, se declara ca acestea sunt apte pentru calatoria propusa si, daca este posibil, se consemneaza numarul de inregistrare sau, daca este cazul, numele ori alte cai de a identifica mijlocul de transport si tipul de transport folosit.
(3) In anumite cazuri hotarate prin intelegere intre partile implicate nu este necesar sa se aplice prevederile prezentului articol.
ART. 11
Odihna, adaparea si hranirea inainte de incarcare
(1) Animalele trebuie sa fie pregatite pentru calatoria prevazuta, sa se obisnuiasca cu hrana furnizata si sa poata folosi sistemele de distribuire a apei si hranei. Trebuie sa li se asigure apa, hrana si o perioada de odihna corespunzatoare.
(2) Pentru a se reduce stresul datorat transportului trebuie sa se acorde consideratia cuvenita necesitatii anumitor categorii de animale, precum animalele salbatice, de a se obisnui cu modul de transport inainte de calatoria propusa.
(3) Amestecarea animalelor care nu au fost crescute impreuna sau care nu sunt obisnuite una cu alta trebuie evitata cat mai mult posibil.
Incarcare si descarcare
ART. 12
Principii
(1) Animalele trebuie incarcate si descarcate astfel incat sa se garanteze ca nu li se va cauza ranire sau suferinta.
(2) Animalele trebuie incarcate astfel incat sa se asigure ca spatiile disponibile (suprafata de podea si inaltimea) si cerintele de separare sunt indeplinite conform art. 17.
(3) Animalele trebuie incarcate cat mai aproape posibil de ora plecarii de la locul de expediere.
(4) La sosirea la destinatie animalele trebuie sa fie descarcate cat mai curand posibil, sa primeasca o cantitate adecvata de apa si, daca este necesar, de hrana si sa se poata odihni.
ART. 13
Echipamente si proceduri
(1) Incarcarea si descarcarea trebuie sa aiba loc folosindu-se o rampa, un ascensor sau o boxa de incarcare proiectata si construita adecvat, cu exceptia cazului in care animalele trebuie transportate in containere construite special. Ridicarea manuala a animalelor este permisa daca animalele sunt de talie destul de mica si este chiar de dorit in cazul animalelor tinere care pot avea dificultati la urcarea rampei. Toate echipamentele de incarcare si descarcare trebuie sa fie adaptate acestui scop, stabile si intretinute in buna stare.
(2) Toate rampele si suprafetele pe care merg animalele trebuie proiectate si intretinute pentru a se preveni alunecarea, iar panta acestora trebuie redusa cat mai mult posibil. Daca panta este mai inclinata de 10 grade, acestea trebuie prevazute cu un sistem, precum sipci transversale, care sa asigure ca animalele urca sau coboara fara risc ori dificultate. Echipamentul trebuie prevazut cu bariere laterale, daca este necesar.
(3) Interiorul mijlocului de transport trebuie bine iluminat la incarcare pentru ca animalele sa poata vedea pe unde merg, in functie de cerintele specifice pe specii.
(4) Animalele trebuie incarcate numai in mijloace de transport care au fost curatate cu atentie si, atunci cand este necesar, dezinfectate.
(5) Bunurile care sunt transportate in acelasi mijloc de transport cu animalele trebuie plasate astfel incat sa nu produca animalelor ranire, suferinta sau extenuare.
(6) Cand containerele incarcate cu animale sunt plasate unul deasupra altuia in mijlocul de transport, trebuie sa se ia precautiile necesare pentru a se evita ca urina si fecalele sa cada pe animalele plasate dedesubt.
ART. 14
Manipularea
(1) Animalele trebuie manuite calm si cu blandete pentru a le reduce nelinistea si agitatia la minimum si pentru a le feri de durere, suferinta si raniri care pot fi evitate.
(2) Galagia, hartuiala si folosirea fortei excesive in timpul incarcarii si descarcarii trebuie evitate. Animalele nu trebuie lovite si nici nu trebuie sa se aplice presiune intr-o parte a corpului sensibila in mod deosebit. In special, cozile animalelor nu trebuie strivite, rasucite sau rupte, iar ochii acestora nu trebuie sa fie presati. Animalele nu trebuie lovite cu pumnii sau cu picioarele.
(3) Animalele nu trebuie suspendate cu mijloace mecanice, ridicate sau tarate de cap, urechi, coarne, picioare, coada, lana sau in alt mod dureros.
(4) Instrumentele destinate ghidarii animalelor trebuie folosite numai in acest scop. Folosirea instrumentelor care administreaza socuri electrice trebuie evitata cat mai mult posibil. In orice caz, aceste instrumente trebuie folosite numai pentru bovinele adulte sau porcii adulti care refuza sa se deplaseze si numai cand au in fata lor loc sa se deplaseze. Socurile nu trebuie sa dureze mai mult de o secunda, trebuie sa fie distantate adecvat si sa fie aplicate numai pe muschii trenului posterior. Socurile nu trebuie folosite repetat daca animalele nu reactioneaza.
(5) Persoanele care manuiesc animalele nu trebuie sa foloseasca vergeaua sau alte instrumente ascutite. Bastoanele sau alte instrumente destinate manarii animalelor trebuie folosite numai daca pot fi aplicate pe corpul unui animal fara sa produca ranire sau suferinta.
ART. 15
Separare
(1) Animalele trebuie separate in timpul transportului cand este probabil sa se produca raniri sau suferinta daca sunt transportate impreuna. Aceasta masura se aplica in special:
a) animalelor din specii diferite;
b) animalelor care sunt ostile unele fata de altele;
c) animalelor de talii si varste semnificativ diferite;
d) masculilor adulti necastrati;
e) animalelor legate si celor nelegate.
(2) Prevederile alin. (1) nu se vor aplica in cazul in care animalele au fost crescute in grupuri compatibile, sunt obisnuite unele cu altele, separarea ar produce suferinta sau femelele sunt insotite de tineret dependent.
Practici de transport
ART. 16
Planseul si asternutul
Suprafata planseului mijloacelor de transport trebuie intretinuta astfel incat sa se reduca riscul de alunecare sau de scurgere a urinei si a fecalelor. Planseul mijloacelor de transport si al containerelor trebuie sa fie acoperit de un asternut adecvat care sa absoarba urina si fecalele si care sa ofere un material potrivit pentru odihna, in afara de cazul in care se foloseste o metoda alternativa care sa ofere animalelor cel putin aceleasi avantaje.
ART. 17
Spatiu disponibil (suprafata pardoselii si inaltimea)
(1) Animalelor trebuie sa li se ofere spatiul adecvat pentru a sta in picioare, in pozitia lor naturala, in mijloacele de transport sau in container. Totodata trebuie sa se prevada spatiu pentru culcare, in afara de cazul in care protocolul tehnic sau conditii speciale de protectie a animalelor cer altceva. Un protocol tehnic intocmit conform art. 34 trebuie sa stabileasca spatiul minim disponibil pentru animale.
(2) Pentru a se preveni ranirea datorata miscarilor excesive trebuie sa se foloseasca paravane pentru a se separa grupe numeroase de animale sau incinta care contine mai putine animale decat capacitatea sa normala, care altfel ar avea prea mult spatiu.
(3) Paravanele trebuie sa fie adecvate speciei si taliei animalelor si trebuie pozitionate, securizate si intretinute astfel incat sa previna ranirea sau suferinta acestora.
ART. 18
Legarea animalelor
Atunci cand animalele sunt legate, sforile, pripoanele sau alte mijloace folosite trebuie sa fie destul de rezistente pentru a nu se rupe in conditii normale de transport si sa fie suficient de lungi pentru a permite animalelor sa se culce sau sa manance si sa bea. Trebuie astfel proiectate pentru a elimina orice pericol de strangulare sau de ranire. Animalele nu trebuie legate de coarne, picioare, inele nazale si nici nu trebuie transportate cu picioarele legate impreuna. Animalele trebuie legate numai cu dispozitive care sa permita sa fie dezlegate rapid.
ART. 19
Ventilare si temperatura
(1) Trebuie sa se prevada suficienta ventilatie pentru a se asigura respectarea in intregime a nevoilor animalelor, luandu-se in consideratie in special numarul si tipul de animale ce trebuie transportate si conditiile meteorologice preconizate pe durata calatoriei.
(2) Containerele trebuie stivuite astfel incat ventilarea lor sa nu fie impiedicata.
(3) Cand animalele trebuie transportate in conditii necorespunzatoare de temperatura si umiditate, trebuie sa se ia masuri corespunzatoare pentru a se asigura bunastarea acestora.
ART. 20
Apa, hrana si odihna
(1) Animalelor trebuie sa li se ofere apa, hrana si posibilitatea de a se odihni conform speciei si varstei, la intervale adecvate.
(2) Un protocol tehnic, intocmit conform art. 34, va determina perioadele maxime de calatorie, intervalele minime de adapare si hranire si perioadele de odihna.
(3) Apa si hrana trebuie sa fie de calitate buna si sa fie prezentate animalelor intr-un mod care sa reduca contaminarea.
ART. 21
Femele in lactatie
Femelele in lactatie care nu sunt insotite de progenituri nu trebuie transportate perioade indelungate. Cu toate acestea, daca este inevitabil, acestea trebuie mulse cu putin timp inainte de incarcare si la intervale de nu mai mult de 12 ore pe parcursul calatoriei.
ART. 22
Iluminarea
Mijloacele de transport trebuie echipate cu mijloace de iluminare, fixe sau portabile, suficiente pentru inspectia generala a animalelor, iar cand este necesar, in timpul transportului, precum si pentru adapare si hranire.
ART. 23
Containere
In timpul transportului si al manipularii containerele trebuie tinute in pozitie verticala si trebuie reduse izbiturile si scuturaturile puternice.
ART. 24
Ingrijirea in timpul transportului
Persoana responsabila de bunastarea animalelor trebuie sa foloseasca fiecare ocazie de a le controla si, daca este necesar, de a le administra ingrijirea adecvata.
ART. 25
Urgente si accidente in timpul transportului
Animalele care se imbolnavesc sau sunt ranite in timpul transportului trebuie sa primeasca asistenta de prim ajutor cat mai curand posibil. Daca este necesar trebuie sa li se administreze tratament veterinar corespunzator sau sa fie ucise intr-un mod care sa nu le produca suferinta suplimentara.
Prevederi speciale
ART. 26
Prevederi speciale pentru transportul feroviar
(1) Orice vagon de cale ferata folosit pentru transportul animalelor trebuie sa fie marcat pentru a indica prezenta animalelor vii. In afara cazului in care animalele sunt transportate in containere, peretii interiori ai vagonului feroviar trebuie sa fie din material corespunzator, perfect neted si echipat cu inele sau bare, la o inaltime adecvata, de care sa se lege animalele.
(2) Atunci cand nu sunt transportate in boxe individuale, solipedele trebuie sa fie legate astfel incat sa stea cu fata spre acelasi perete al vagonului sau sa stea fata in fata. Cu toate acestea, manjii si animalele retive nu trebuie legati.
(3) Animalele de talie mare trebuie incarcate astfel incat sa permita unui insotitor sa se deplaseze printre acestea.
(4) La asamblarea trenurilor si in timpul altor miscari a vagoanelor de cale ferata trebuie sa se ia toate precautiile pentru a se evita izbirea vagoanelor care contin animale.
(5) Trebuie sa se foloseasca orice ocazie de a controla animalele, dupa cum se prevede la art. 24, la fiecare oprire a vagonului feroviar sau la schimbarea conditiilor meteorologice.
ART. 27
Prevederi speciale pentru transportul rutier
(1) Vehiculele in care animalele sunt transportate trebuie marcate clar si vizibil pentru a se indica prezenta animalelor vii.
(2) Vehiculele trebuie conduse astfel incat sa se asigure accelerarea, incetinirea si virarea lina.
(3) Vehiculele trebuie sa aiba suficient echipament pentru incarcare si descarcare, conform art. 13.
(4) Trebuie sa se foloseasca orice ocazie de a controla animalele din vehicul, dupa cum se prevede la art. 24, la fiecare oprire a vehiculului sau la schimbarea conditiilor meteorologice.
ART. 28
Prevederi speciale pentru transportul naval (cu exceptia navelor roll-on/roll-off)
(1) Inainte de a se permite incarcarea, pentru a se asigura respectarea cerintelor privind bunastarea animalelor, autoritatea competenta a tarii in care are loc incarcarea trebuie sa inspecteze:
a) navele construite special pentru transportul de animale sau navele transformate pentru acest scop;
b) amenajarile de pe alte nave pe care sunt transportate animalele.
(2) Trebuie sa se instaleze o alarma care sa detecteze orice pana de curent la sistemul de ventilatie fortata.
Trebuie sa se prevada o sursa de energie secundara adecvata, separata de sursa primara, pentru a se asigura mentinerea unei ventilatii fortate corespunzatoare.
(3) Animalele nu trebuie transportate pe punti deschise, in afara cazului in care exista containere si alte structuri care sa le ofere o protectie corespunzatoare pentru apa de mare.
(4) Cand animalele sunt incarcate si descarcate din nava trebuie sa se prevada pasarele, rampe si culoare adecvate intre dana de acostare si puntea pentru animale.
(5) Incarcarea si descarcarea animalelor pe si din navele pentru animale trebuie sa fie supravegheate de un medic veterinar autorizat.
(6) La incarcare si descarcare, adaposturile pentru animale, rampele si pasajele trebuie sa fie iluminate adecvat pentru ca animalele sa poata vedea unde merg, in functie de cerintele minime ale speciei.
(7) Toate tarcurile, boxele si containerele trebuie sa fie accesibile direct atat pentru animale, cat si pentru insotitori.
(8) Pasajele de trecere pentru animale trebuie sa fie adecvate speciei care este transportata, in special nu trebuie sa aiba margini si colturi ascutite, iar proeminentele trebuie sa fie reduse.
(9) Toate partile navei in care sunt adapostite animale trebuie prevazute cu instalatii care sa asigure o drenare eficienta si care sa fie mentinute in conditii sanitare bune.
(10) Pe nava trebuie sa se transporte rezerve de apa curata si proaspata, hrana si asternut corespunzator, suficiente pentru nevoile animalelor si tinandu-se cont de durata calatoriei.
(11) Trebuie sa se transporte rezerve suplimentare de apa si, in cazul calatoriilor de lunga durata, hrana si asternut pentru cazurile de intarzieri neprevazute.
(12) Rezervele de hrana si asternut trebuie depozitate astfel incat sa se asigure mentinerea lor in stare uscata, ferite de apa de mare si de intemperii. Depozitarea hranei si a asternutului nu trebuie sa impiedice functionarea sistemelor de ventilare, iluminare si drenare si nici sa blocheze pasajele de trecere.
(13) Trebuie sa se prevada echipament pentru adapare si hranire corespunzator numarului, taliei si speciei de animale care vor fi transportate.
(14) Trebuie sa se prevada izolarea animalelor care se imbolnavesc sau se ranesc in timpul calatoriei.
(15) In caz de urgenta trebuie sa fie posibil sa se ucida un animal conform prevederilor art. 25. Pentru acest scop trebuie sa existe la dispozitie mijloace pentru sacrificare adecvate speciei.
ART. 29
Prevederi speciale pentru transportul cu vehicule rutiere sau vagoane de cale ferata pe nave roll-on/roll-off
(1) Atunci cand animalele sunt transportate cu vehicule rutiere sau cu vagoane de cale ferata pe nave roll-on/roll-off, in special pe punti inchise, trebuie sa existe o grija deosebita pentru a se asigura ca animalelor li se furnizeaza ventilatie suficienta in timpul calatoriei. Vehiculele rutiere si vagoanele de cale ferata trebuie arimate astfel incat animalele sa beneficieze de o admisie maxima de aer proaspat.
(2) Persoana responsabila de bunastarea animalelor trebuie sa aiba acces la acestea pentru a putea fi inspectate si, daca este necesar, ingrijite, adapate si hranite in timpul calatoriei.
(3) Vehiculele rutiere, vagoanele feroviare si containerele trebuie sa fie echipate cu un numar suficient de puncte de siguranta proiectate, pozitionate si intretinute corespunzator, care sa le permita sa fie prinse in siguranta de nava. Vehiculele rutiere, vagoanele de cale ferata si containerele trebuie fixate solid de nava inaintea inceperii calatoriei pe mare pentru a impiedica dislocarea lor prin miscarile navei.
(4) Vehiculele rutiere si vagoanele de cale ferata vor fi transportate pe puntea deschisa a unei nave numai intr-o pozitie ce ofera o protectie adecvata fata de apa de mare, luand in considerare protectia pe care o ofera insusi vehiculul rutier sau vagonul feroviar.
(5) Trebuie sa se instaleze o alarma pentru a detecta orice defectiune electrica a sistemului de ventilatie al navei. O sursa secundara de energie trebuie prevazuta pentru a se asigura mentinerea ventilatiei fortate adecvate.
(6) Trebuie sa se faca aranjamente pentru aprovizionarea animalelor cu apa proaspata si hrana in cazul unor intarzieri neprevazute sau, daca este necesar, in alt mod.
(7) In caz de urgenta, daca transportul dureaza mai mult de doua ore, este posibil sa se ucida un animal conform prevederilor stabilite la art. 25. Pentru acest scop trebuie sa fie disponibile mijloace de sacrificare adecvate speciilor.
ART. 30
Prevederi speciale pentru transportul aerian
(1) Nici un animal nu trebuie transportat in conditiile in care calitatea aerului, temperatura si presiunea nu se pot mentine in limite corespunzatoare in timpul intregii calatorii.
(2) Comandantul de zbor va fi informat asupra speciilor, locatiei, cantitatii de animale vii la bordul aeronavei, precum si asupra oricarei actiuni solicitate. Pentru animalele aflate in compartimentele de marfa accesibile, comandantul trebuie anuntat asupra oricarei neregularitati referitoare la animale, cat mai curand posibil.
(3) Animalele trebuie incarcate in aeronava cat mai aproape de ora de plecare planificata.
(4) Nu trebuie sa se foloseasca medicamentele decat daca exista o problema specifica, iar acestea trebuie administrate de un medic veterinar sau de o alta persoana instruita asupra modului lor de folosire. Comandantul va fi informat cat mai curand posibil asupra folosirii oricaror medicamente in timpul zborului.
(5) Mijloace de sedare si/sau de eutanasiere adecvate speciei trebuie sa fie disponibile si folosite numai cu acordul comandantului, in caz de urgenta si cand insotitorul are acces la animale, conform art. 25.
(6) Insotitorul trebuie informat inainte de decolare asupra procedurii de comunicare in timpul zborului si trebuie sa fie capabil sa comunice eficient cu echipajul.
Consultari multilaterale
ART. 31
Consultari multilaterale
(1) Partile trebuie sa tina consultari multilaterale in cadrul Consiliului Europei, in termen de 5 ani de la intrarea in vigoare a prezentei conventii si, dupa aceea, la fiecare 5 ani sau mai frecvent daca majoritatea partilor solicita astfel.
(2) Aceste consultari trebuie sa aiba loc la reuniuni convocate de secretarul general al Consiliului Europei.
(3) Fiecare parte are dreptul sa numeasca unul sau mai multi reprezentanti pentru a participa la aceste consultari. Partile trebuie sa comunice numele reprezentantului/reprezentantilor lor secretarului general al Consiliului Europei cu cel putin o luna inainte de fiecare reuniune. Fiecare parte trebuie sa aiba drept de vot. Fiecare stat care este parte a conventiei va avea un vot.
(4) Comunitatea Europeana, devenind parte a prezentei conventii, in limitele domeniului sau de competenta, isi va exercita dreptul de vot cu un numar de voturi egal cu numarul statelor membre ale sale care sunt parti ale prezentei conventii. Comunitatea Europeana nu isi va exercita dreptul de vot in cazurile in care statele membre respective isi exercita acest drept, si invers.
(5) Partile pot cere avizul expertilor. Acestea pot, la initiativa lor sau la solicitarea organismului implicat, sa invite orice organism, international sau national, guvernamental ori neguvernamental, care este calificat tehnic in domeniile acoperite de prezenta conventie, pentru a fi reprezentat de un observator la o consultare sau la o parte a unei consultari. Hotararea de a invita astfel de experti sau organisme trebuie luata cu o majoritate de doua treimi din numarul voturilor exprimate.
(6) Dupa fiecare consultare partile trebuie sa supuna Comitetului de Ministri al Consiliului Europei un raport asupra consultarii si asupra aplicarii prezentei conventii.
(7) Sub rezerva prevederilor prezentei conventii, partile trebuie sa intocmeasca reguli de procedura pentru consultari.
ART. 32
Rolul consultarilor multilaterale
In cadrul consultarilor multilaterale partile sunt responsabile de urmarirea aplicarii prezentei conventii. Acestea pot, in mod special:
a) sa pregateasca protocoalele tehnice conform art. 34;
b) sa sugereze orice modificare necesara la prezenta conventie si sa examineze cele propuse conform prevederilor art. 35;
c) sa examineze, la cererea uneia sau mai multor parti, chestiuni privitoare la interpretarea prezentei conventii;
d) sa faca recomandari Comitetului de Ministri al Consiliului Europei referitoare la statele care trebuie invitate sa adere la prezenta conventie.
Protocoale tehnice
ART. 33
Obiect
Partile trebuie sa adopte protocoale tehnice la prezenta conventie, referitoare la facilitatile de spatiu (art. 17) si la adapare, hranire si odihna (art. 20). Acestea pot, de asemenea, sa adopte alte protocoale tehnice in vederea stabilirii normelor tehnice de implementare a prevederilor prezentei conventii.
ART. 34
Adoptare si intrare in vigoare
(1) Trebuie sa se adopte un protocol tehnic, cu majoritate de doua treimi din numarul voturilor exprimate, pe care apoi sa il transmita pentru aprobare Comitetului de Ministri al Consiliului Europei. Dupa aprobare, acest text trebuie transmis partilor pentru acceptare.
(2) Trebuie sa intre in vigoare un protocol tehnic, referitor la partile care l-au acceptat, in prima zi a lunii urmatoare expirarii perioadei de o luna dupa data la care trei parti, inclusiv cel putin doua state membre ale Consiliului Europei, l-au informat pe secretarul general al Consiliului Europei ca il accepta. In ceea ce priveste fiecare parte care il accepta ulterior, protocolul trebuie sa intre in vigoare in prima zi a lunii care urmeaza expirarii perioadei de o luna dupa data la care partea l-a informat pe secretarul general al Consiliului Europei asupra acceptarii protocolului.
(3) Pentru pregatirea protocoalelor tehnice partile trebuie sa urmeze evolutiile cercetarii stiintifice si metodele noi de transport al animalelor.
ART. 35
Amendamente
(1) Fiecare amendament la un protocol tehnic la prezenta conventie, propus de o parte sau de Comitetul de Ministri al Consiliului Europei, trebuie comunicat secretarului general al Consiliului Europei si transmis de catre acesta statelor membre ale Consiliului Europei, Comunitatii Europene si fiecarui stat nemembru care a aderat la prezenta conventie sau a fost invitat sa adere la aceasta conform prevederilor art. 38.
(2) Orice amendament propus conform prevederilor alin. (1) trebuie examinat la nu mai putin de 6 luni de la data transmiterii sale de catre secretarul general al Consiliului Europei la o consultare multilaterala, unde poate fi adoptat cu o majoritate de doua treimi din numarul partilor. Textul adoptat trebuie transmis partilor.
(3) In prima zi a lunii urmatoare expirarii perioadei de 18 luni dupa adoptarea acestuia prin consultare multilaterala, in afara cazului in care mai mult de o treime din numarul partilor au exprimat obiectii, fiecare amendament trebuie sa intre in vigoare pentru acele parti care nu au prezentat obiectii.
Reglementarea diferendelor
ART. 36
Reglementarea diferendelor
(1) In cazul unui diferend privitor la interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentei conventii, autoritatile competente ale partilor implicate trebuie sa se consulte intre ele. Fiecare parte trebuie sa comunice secretarului general al Consiliului Europei denumirile si adresele autoritatilor lor competente.
(2) Daca diferendul nu a fost reglementat in acest mod, trebuie, la cererea uneia sau alteia dintre parti, sa fie supus arbitrarii. Fiecare parte trebuie sa numeasca un arbitru si cei 2 arbitri trebuie sa numeasca un supraarbitru. Daca una dintre partile diferendului nu a numit un arbitru in termen de 3 luni de la cererea de arbitraj, acesta va fi numit la cererea altei parti a diferendului de catre presedintele Curtii Europene a Drepturilor Omului. Daca acesta din urma este conationalul uneia dintre partile diferendului, aceasta datorie trebuie indeplinita de catre vicepresedintele Curtii Europene a Dreptului Omului sau, daca vicepresedintele este conationalul uneia dintre partile diferendului, de catre judecatorul cu vechimea cea mai mare de la Curtea Europeana a Drepturilor Omului, care nu este conationalul vreuneia dintre partile diferendului. Aceeasi procedura trebuie respectata daca arbitrii nu pot cadea de acord asupra alegerii supraarbitrului.
In cazul unui diferend intre doua parti, dintre care una este membra a Comunitatii Europene, aceasta din urma fiind ea insasi o parte, cealalta parte trebuie sa adreseze cererea de arbitraj atat statului membru, cat si Comunitatii Europene, care o vor notifica in comun, in termen de 3 luni de la receptionarea cererii, fie ca statul membru sau Comunitatea Europeana sau statul membru si Comunitatea Europeana impreuna se constituie in parti ale diferendului. In absenta unei notificari in numitul termen limita, statul membru si Comunitatea Europeana trebuie considerate ca fiind una si aceeasi parte in diferend pentru scopurile aplicarii prevederilor ce reglementeaza constituirea si procedura unui tribunal de arbitraj. Se procedeaza la fel atunci cand statul membru si Comunitatea Europeana se prezinta impreuna ca parte a unui diferend.
(3) Tribunalul de arbitraj trebuie sa isi stabileasca propria procedura. Hotararile sale trebuie luate cu majoritate de voturi si sunt definitive. Hotararea sa, ce trebuie luata pe baza prezentei conventii, este finala.
(4) Procedura pentru reglementarea diferendelor nu este aplicabila diferendelor legate de chestiuni care tin de competenta Comunitatii Europene sau de definirea sferei acestei competente intre parti care sunt membre ale Comunitatii Europene sau intre astfel de membri si Comunitatea Europeana.
Clauze finale
ART. 37
Semnatura, ratificare, acceptare, aprobare
(1) Prezenta conventie este deschisa pentru a fi semnata de statele membre ale Consiliului Europei si Comunitatii Europene. Este supusa ratificarii, acceptarii sau aprobarii. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse pe langa secretarul general al Consiliului Europei.
(2) Nici un stat care este parte a Conventiei europene pentru protectia animalelor in timpul transportului international, deschisa spre semnare la Paris la 13 decembrie 1968, nu poate sa depuna instrumentul sau de ratificare, de acceptare sau de aprobare fara sa fi denuntat numita conventie sau sa o denunte simultan.
(3) Prezenta conventie va intra in vigoare la 6 luni dupa data la care patru state si-au exprimat consimtamantul de a fi legate prin aceasta.
(4) Ori de cate ori, prin aplicarea alineatelor precedente, denuntarea Conventiei din 13 decembrie 1968 nu produce efecte simultan cu intrarea in vigoare a prezentei conventii, un stat contractant sau Comunitatea Europeana poate, atunci cand depune instrumentul de ratificare, de acceptare sau de aprobare, sa declare ca va continua sa aplice Conventia din 13 decembrie 1968 pana la intrarea in vigoare a prezentei conventii.
(5) Prezenta conventie va intra in vigoare la 6 luni de la data depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aprobare cu privire la fiecare stat semnatar ori la Comunitatea Europeana care isi exprima ulterior consimtamantul de a fi legata prin aceasta.
ART. 38
Aderarea statelor nemembre
(1) Dupa intrarea in vigoare a prezentei conventii, Comitetul de Ministri al Consiliului Europei poate invita orice alt stat nemembru al Consiliului Europei sa adere la prezenta conventie printr-o hotarare adoptata cu majoritatea de voturi prevazuta la art. 20 lit. d) din Statutul Consiliului Europei si prin vot unanim al reprezentantilor statelor contractante cu drept de a fi reprezentate in Comitetul de Ministri.
(2) Referitor la oricare stat care va adera, prezenta conventie intra in vigoare la 6 luni dupa data depunerii instrumentului de aderare la secretarul general al Consiliului Europei.
ART. 39
Clauze teritoriale
(1) Oricare stat sau Comunitatea Europeana poate, la momentul semnarii sau cand depune instrumentul sau de ratificare, de acceptare, de aprobare ori de aderare, sa specifice teritoriul sau teritoriile in care se aplica prezenta conventie.
(2) Oricare stat sau Comunitatea Europeana poate, la orice data ulterioara, printr-o declaratie adresata secretarului general al Consiliului Europei, sa extinda aplicarea prezentei conventii la oricare alt teritoriu specificat in aceasta declaratie. Referitor la un astfel de teritoriu, prezenta conventie intra in vigoare la 6 luni de la data primirii respectivei declaratii de catre secretarul general al Consiliului Europei.
(3) Orice declaratie facuta sub incidenta alin. (1) si (2), referitoare la orice teritoriu specificat intr-o astfel de declaratie, poate fi retrasa printr-o notificare adresata secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea intra in vigoare la 6 luni dupa data primirii respectivei notificari de catre secretarul general al Consiliului Europei.
ART. 40
Denuntare
(1) Orice parte poate in orice moment sa denunte prezenta conventie prin intermediul unei notificari adresate secretarului general al Consiliului Europei.
(2) O asemenea denuntare va produce efecte la 6 luni dupa data primirii respectivei notificari de catre secretarul general al Consiliului Europei.
ART. 41
Notificari
Secretarul general al Consiliului Europei trebuie sa notifice statelor membre ale Consiliului Europei, Comunitatii Europene si statelor care au aderat sau au fost invitate sa adere la prezenta conventie asupra:
a) oricarei semnaturi;
b) depunerii oricarui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare;
c) oricarei date de intrare in vigoare a prezentei conventii conform art. 37 si 38;
d) oricarui alt act, oricarei notificari sau comunicari legate de prezenta conventie.
Semnatarii, fiind imputerniciti in mod corespunzator, au semnat prezenta conventie.
Incheiata la Chisinau la 6 noiembrie 2003, in limbile engleza si franceza, ambele texte fiind egal autentice, intr-un singur exemplar care va fi depus in arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va trimite copii certificate fiecarui stat membru al Consiliului Europei, Comunitatii Europene si fiecarui stat invitat sa adere la prezenta conventie.

Inscrie-te la newsletter

Pentru noutati si cele mai noi rute, inscrie-te la newsletter

031.620.81.81